Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Znamy ustalenia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie śmierci 37-letniej Agnieszki z Częstochowy w 2022 r

Facebook Twitter

Wraca sprawa 37-letniej Agnieszki z Częstochowy, która będąc w ciąży bliźniaczej zmarła w 2022 r. w Szpitalu w Blachowni. Śmierć częstochowianki wywołała falę protestów w całym kraju. M.in. Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące naruszenia praw 37-latki.

Fot. Pixabay

Ustalenia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie śmierci 37-letniej Agnieszki z Częstochowy

W styczniu 2022 roku rodzina zmarłej kobiety, poinformowała, że Agnieszka T. trafiła do szpitala w Częstochowie 21 grudnia, kilka dni później zmarło pierwsze, a później drugie z bliźniąt, z usunięciem martwego płodu lekarze mieli jednak czekać kilka dni. Stan pacjentki znacznie się pogorszył i została przetransportowana do placówki w Blachowni, ale nie udało się jej uratować, kobieta zmarła 25 stycznia.

Rodzina za śmierć kobiety obarcza odpowiedzialnością szpital wojewódzki w Częstochowie twierdząc, że lekarze za późno usunęli ciążę. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. W maju b.r. sporządzono opinię biegłych, liczy ponad 600 stron, teraz te dane są szczegółowo analizowane.

Wczoraj (27.07) Rzecznik Praw Pacjenta opublikował swoje ustalenia

Rzecznik Praw Pacjenta ustalił, że świadczenia zdrowotne udzielone pacjentce zostały zrealizowane z zachowaniem wymogu należytej staranności. Nie stwierdzono żadnych naruszeń. Z dostępnej dokumentacji medycznej wynika, że zakres badań laboratoryjnych i przeprowadzonych konsultacji był wystarczający.

Opinie w tej sprawie sporządzili konsultanci oraz eksperci z zakresy medycyny. W ocenie Rzecznika przyczyną zgonu pacjentki były powikłania wynikające z zakażenia wirusem COVID-19. Lekarze podejmowali wszystkie możliwe działania, aby uratować życie pacjentki oraz jej dzieci.

W tych trzech sprawach Rzecznik zebrał obszerny materiał dowodowy. Była to m.in. dokumentacja medyczna, wyjaśnienia szpitali oraz siedem specjalistycznych opinii:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Czajkowskiego – Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii;
  • prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia – Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii;
  • prof. dr hab. n. med. Jarosława Reguły – Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii;
  • sądowo-lekarskiej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi z 8 maja 2023 r. (sporządzoną przez biegłych sześciu specjalizacji: ginekologii i położnictwa, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, neurologii, chorób zakaźnych, medycyny sądowej);
  • dr n. med. Moniki Sadowskiej – konsultanta medycznego Rzecznika, biegłego sądowego m.in. w zakresie opieki okołoporodowej;
  • lekarza Michała Osińskiego – wewnętrznego konsultanta medycznego Rzecznika posiadającego specjalizację z neurochirurgii;
  • dr n. med. Krzysztofa Pajączka – wewnętrznego konsultanta medycznego Rzecznika posiadającego specjalizację z zakresu higieny i epidemiologii oraz zdrowia publicznego.

Po wnikliwym oraz wszechstronnym zweryfikowaniu zgromadzonego materiału dowodowego, rzecznik wydał trzy rozstrzygnięcia, w których nie stwierdził naruszenia prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych przez wymienione szpitale.

Rzecznik w swoich stanowiskach nie dopatrzył się uchybień, czy też nieprawidłowości związanych z leczeniem Pani Agnieszki w:

Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie związanym z hospitalizacją pacjentki w okresie od 15 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 r., a następnie od 24 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami patologii Ciąży i Ginekologii, a następnie Oddziale Neurologii w związku z hospitalizacją pacjentki w okresie od 6 grudnia 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. oraz od 21 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. oraz od 5 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r.

Szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni w związku z hospitalizacją pacjentki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w okresie od 24 -25 stycznia 2022 r.

Z uwagi na główne zarzuty, które dotyczyły braku wdrożenia odpowiedniej opieki okołoporodowej – należy podkreślić, że wszystkie działania medyczne podejmowane wobec pacjentki w trakcie jej hospitalizacji były realizowane z należytą starannością, a opieka sprawowana w sposób właściwy. Wobec obumarcia płodów wdrożono adekwatne do stanu klinicznego działania oraz zgodne z aktualną wiedzą medyczną prawidłowe procedury, które miały na celu zmniejszenie ryzyka dla życia i zdrowia pacjentki.

Po stwierdzeniu obumarcia jednego z bliźniąt pacjentka nie znajdowała się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Sytuacja ta wymagała obserwacji dalszego rozwoju ciąży pozostałego żywego bliźnięcia – w tym aspekcie postępowanie personelu szpitala było właściwe. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie było wskazań do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu indukowanie poronienia (lub zakończenie ciąży w inny sposób) jak również niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu usunięcia martwego płodu. Z uwagi na obumarcie bliźniaka prowadzono należycie nadzór stanu ogólnego pacjentki oraz sytuacji położniczej.

Z dostępnej dokumentacji medycznej wynika, że zakres badań laboratoryjnych i przeprowadzonych konsultacji był wystarczający. Z uwagi na obumarcie drugiego płodu natychmiast podjęto decyzję o zakończeniu ciąży.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, stwierdził jednoznacznie: Na podstawie analizy dokumentacji i przebiegu zdarzeń nie stwierdzam, aby na jakimkolwiek etapie leczenia pani Agnieszki popełniono błąd medyczny. Postępowanie lekarzy z oddziału położniczo-ginekologicznego było prawidłowe, zgodne z wiedzą medyczną i zasadami sztuki lekarskiej. Podobnie oceniam postępowanie lekarzy z oddziału neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego i lekarzy ze szpitala w Blachowni. Bezpośrednią przyczyną zgonu pacjentki były powikłania wynikające z zakażenia wirusem COVID.

W trakcie dalszej hospitalizacji pacjentki, podjęto działania zgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz należytą starannością celem ustalenia przyczyn pogorszenia jej stanu neurologicznego i psychicznego. W prawidłowy sposób reagowano na występujące u pacjentki problemy zdrowotne.

W ocenie Rzecznika, w oparciu o uzyskane opinie konsultantów, pogorszenie stanu zdrowia pacjentki w trakcie jej pobytu w szpitalach, wynikało głównie z ostrej fazy wirusowego zapalenia wątroby oraz infekcji COVID-19, które prowadziły do dalszych komplikacji: zapalenia płuc oraz zatorowości płucnej, a w konsekwencji śmierci pacjentki w Szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni.

Źródło: własne, gov.pl: Rzecznik Praw Pacjenta 

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 18 maja 2024