Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wnioski o paszport dla dzieci do 12 lat bez wychodzenia z domu

Facebook Twitter

Wnioski o paszport dla dzieci do 12 lat bez wychodzenia z domu. O dokument można się starać za pomocą usługi internetowej na portalu gov.pl.

paszport dla dzieci
fot..katowice.uw.gov.pl

Paszport dla dzieci załatwisz online

W ciągu kilku minut, bez wychodzenia z domu, można uzyskać dokument uprawniający do odbywania zagranicznych podróży. Wizyta w urzędzie będzie konieczna tylko jeden raz w celu odebrania gotowego paszportu. Składający wniosek sam określa, w którym urzędzie będzie odbierał dokument. W województwie śląskim jest to możliwe w aż 17 lokalizacjach. Wniosek dla dziecka może złożyć rodzic, który dysponuje profilem zaufanym, kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego lub certyfikatem podpisu osobistego. Wniosek składa się wypełniając formularz dostępny na portalu gov.pl w zakładce dla obywatela/dokumenty i dane osobowe.

Do wniosku dołącza się fotografię paszportową dziecka wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Paszport dla dzieci. Opłaty

Opłata za wydanie paszportu dla dziecka do lat 12 wynosi 30 złotych. Jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny opłata wynosi 15 złotych. Opłatę można dokonać w trakcie składania wniosku za pomocą usługi PaybyNet lub samodzielnie przelewem na konto Urzędu. Zarówno dowód wniesienia opłaty jak i skan Karty Dużej Rodziny dołącza się do wniosku jako załączniki.

Do wydania paszportu potrzebna jest zgoda zarówno matki jak i ojca dziecka. Drugi rodzic może wyrazić zgodę również online wypełniając formularz na portalu gov.pl. W przypadkach, w których nie można uzyskać zgody drugiego rodzica, możliwe jest dołączenie przewidzianych w ustawie o dokumentach paszportowych innych dokumentów zastępujących tę zgodę (np. orzeczenie sądu itp.)

Paszport odbiera jedno z rodziców. Wymagana jest też obecność dziecka, o ile w chwili składania wniosku ukończyło 5 lat.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024