Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zakończ rok na sportowo. W sobotę Bieg Sylwestrowy na 5 i 10 km

Facebook Twitter

Zakończ rok na sportowo zachęcają do tego organizatorzy Biegu Sylwestrowego. To już trzecia edycja imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ale uwaga, bo tym razem biegacze wyjątkowo pożegnają stary rok dzień wcześniej niż zwykle.

Bieg Sylwestrowy
Fot. facebook.com/BiegSylwestrowyCzestochowa

Bieg Sylwestrowy odbędzie się w sobotę 30 grudnia.

Niezmiennie jednak uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch długości trasy:

Jacek Urbanowicz: Startujemy z parkingu przy ulicy Kisielewskiego. Po starcie kierujemy się w kierunku Promenady Czesława Niemena i następnie długa prosta w kierunku Lasku Aniołowskiego. Tam będzie piękna, urokliwa pętla po lesie i wracamy również Promenadą Czesława Niemena w stronę mety. I ci, którzy biegną na 5 kilometrów, biegną jedno okrążenie, a ci, którzy biegną dziesięć, pokonują dwa okrążenia. Tutaj można się zdziwić. Więcej chętnych jest na dystansie dziesięciu kilometrów. Myślę, że jak się zmęczyć przed zabawą sylwestrową, to porządnie. I ta dycha jest takim dystansem idealnym.

– zachęca do startu Jacek Urbanowicz ze Stowarzyszenia Pro Run. Jak co roku podczas Biegu Sylwestrowego zostanie zorganizowana zbiórka charytatywna. Tym razem pieniądze zbierane będą na pomoc dla 7-letniego częstochowianina:

Jacek Urbanowicz: Wspieramy tym razem Maćka, który jest już po leczeniu SM2 i obecnie potrzebuje intensywnej rehabilitacji. Do tej rehabilitacji potrzebny jest sprzęt. Właśnie aktualnie są zbierane środki na niego i mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu i nagłośnieniu tej akcji na biegu, gdzie również się pojawią wolontariusze zbierający pieniądze do puszki, będzie można taki sprzęt dla Maćka zakupić.

Biuro zawodów rusza o 9:00. Start o 12.00. Dla zwycięzców przewidziano puchary, każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

REGULAMIN WYDARZENIA M1 Bieg Sylwestrowy 30.12.2023 (sobota) 12:00

I CEL

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, podnoszenia sprawności fizycznej i odporności organizmu oraz promocja miasta Częstochowa.
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Częstochowa i okolic,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Promocja rekreacyjnych walorów miasta Częstochowa,
 • Informowanie o zagrożeniach i bezpieczeństwie w czasie pandemii COVID-19,
 • Promocja zdrowego stylu życia.

II ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pro-Run
Zapisy internetowe – zawody@pro-run.pl
Dyrektor wydarzenia: Jacek Urbanowicz – biuro@pro-run.pl

III TERMIN I MIEJSCE

 1. Wydarzenie odbędzie się dnia 30.12.2023:
  12:00 5 i 10 km start wspólny
 2. Start i meta dla dystansów 5 i 10 km znajduje się na terenie parkingu CH M1 ul. Kisielewskiego 8/16
 3. Biuro wydarzenia znajduje się w pasażu CH M1
 4. Godziny otwarcia biura wydarzenia zostaną ogłoszone w osobnym komunikacie.

IV OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

Zapisy elektroniczne na stronie internetowej wydarzenia www.m1biegsylwestrowy.pro-run.pl od 01.10.2023 do 31.12.2023. Limit startujących – 500 osób dla obu dystansów łącznie zgodny z wytycznymi MZ.

Opłata startowa:

 • 60 zł do 31.10.2023
 • 70 zł do 30.11.2023
 • 80 zł do 29.12.2023
 • 100 zł w dniu biegu 30.12.2023

W wydarzeniu biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na zweryfikowanej na www.datasport.pl. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń zapisy zostaną zamknięte przed terminem jaki określa regulamin.
Dane do dokonania opłat tradycyjnych:
Stowarzyszenie Pro-Run ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
nr konta: 44105015751000009080005508
Tytułem: M1, nazwisko i imię
Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi chyba, że impreza nie może się odbyć z winy organizatora lub ze względu na ogłoszone obostrzenia sanitarne.

V PRZEBIEG IMPREZY

 • Organizator realizuje wydarzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i rozporządzeniami epidemiologicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wydarzenia na: usługę pomiaru czasu, trening lub bieg.
 • Wydarzenie ma charakter rekreacyjny na świeżym powietrzu. Każdy z uczestników startuje indywidualnie na własną odpowiedzialność w wyznaczonym przez organizatora czasie.
 • Każdego uczestnika obowiązują aktualne zasady obostrzeń sanitarnych.
 • Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do respektowania i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

VI PROGRAM IMPREZY

 • 9:00 otwarcie biura wydarzenia
 • 12:00 start 5 km i 10 km
 • 13:30 dekoracja zwycięzców kategorii Open 5 I 10 km
 • 14:00 zakończenie wydarzenia

VII TRASA WYDARZENIA

 • Start i meta do wydarzenia znajdują się na terenie CH M1, następnie zawodnicy kierują się w stronę Promenady im. Czesława Niemena.
 • Dystans 5 i 10 km odbywa się na pętli o długości 5 km.
 • Uczestnicy dystansu 10 km pokonują trasę dwukrotnie.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA

VIII ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 • Organizator zapewnia depozyt.
 • Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
 • Organizator zapewnia punkty odświeżania na trasie tylko w przypadku gdy będzie to możliwe do realizacji z racji na pandemię SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia.
 • Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zdobywają trofea.
 • Każdy uczestnik wydarzenia odbiera pakiet startowy: numer startowy, posiłek regeneracyjny, materiały sponsorów, medal na mecie, kalendarz biegu.

IX KLASYFIKACJA

 • Open K i M, 1-3 5 i 10 km
 • Wiekowa: kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3 tylko 10 km
 • Klasyfikacja wiekowa 5 km nie będzie nagradzana.
 • K 20 od 16 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 i więcej M 20 od 16 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od i więcej

X NAGRODY

 • kategoria Open kobiet i mężczyzn na 5 i 10 km, miejsca 1-3 – puchary.
 • kategorie Wiekowe kobiet i mężczyzn na 10 km 1-3 puchary.
 • uczestnicy którzy ukończą wydarzenie na wybranym dystansie otrzymają, pamiątkowy medal

XI WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W wydarzeniu głównym mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia i dokonały opłaty startowej
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność co potwierdza poprzez zapisanie się na wydarzenie,
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia,
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wydarzenia.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniu.

Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

Dane osobowe uczestników wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XIII. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
Rejestrując się do wydarzenia wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją wydarzenia.

Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.

Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.

Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem wydarzenia będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIII PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach elektronicznych na wydarzenie

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • limit czasu 90 min.
 • klasyfikacja końcowa wg. czasów netto, poza pierwszymi 50 osobami na mecie, jednocześnie w przypadku startów indywidualnych tylko wg czasów netto,
 • uczestników obowiązuje strój sportowy,
 • zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości),
 • zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
 • Wydarzenie będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym.
 • każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji i innych służb porządkowych biorących udział w zabezpieczeniu trasy,
 • Uczestnicy, którzy przekroczą limit czasu mogą po zdjęciu numeru startowego kontynuować aktywność na własną odpowiedzialność,
 • za wypadki zaistniałe na trasie wydarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych w trakcie trwania zawodów,
 • organizator zabezpiecza szatnię oraz depozyt i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • posiłek na mecie dla uczestników tylko w warunkach na jakie będą pozwalać obostrzenia sanitarne,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów,
 • organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany regulaminu i trasy wydarzenia bez podania przyczyn,
 • organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu wydarzenia. Będą one rozpatrywane natychmiast przez dyrektora wydarzenia.
 • wszelkie kwestie sporne dotyczące wydarzenia rozstrzyga dyrektor wydarzenia, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 • sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać kontaktując się z nami: zawody@pro-run.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj