Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Przed nami XXXIII zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Facebook Twitter

Samorządowcy spotkają się na obradach już w najbliższy czwartek, 24 września.

Wśród tematów, które znalazły się na liście porządku obrad, pojawiły się m.in.: zmiany w budżecie miasta, czy korekta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta:

Zmiany w WPFie, które są znaczniejsze, są niezbędne m.in. po to, aby rozstrzygnąć przetargi wykonawcze będące obecnie w fazie po otwarciu ofert. W planach rady miasta jest także rozważenie podwyższenia kapitału zakładowego MPK poprzez przekazanie działki miejskiej przy ul. Bohaterów Katynia, na której znajduje się obecnie stacja tramwajowa przekaźnikowa zrealizowana w ramach projektu budowy nowej linii tramwajowej dla obsługi osiedli Wrzosowiak, Raków, Błeszno, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Działka jest więc obecnie użytkowana przez MPK, dzięki temu aportowi rzeczowemu wartości ponad 2,7 mln zł. Kapitał zakładowy MPK ma być wyższy o 285 tys. zł.

To jeszcze nie koniec tematów, którymi zajmą się jutro częstochowscy radni:

Proponowane są też zmiany w uchwale powołującej Centrum Usług Komunalnych oraz statucie tej miejskiej jednostki. Zmiany rozszerzają kompetencje Centrum Usług, które zajmuje się obecnie nadzorem nad systemem gospodarowania odpadami oraz utrzymaniem terenów zielonych, o zadania dotyczące utrzymania i zarządzania publicznie dostępnymi rowerami miejskimi, miejskimi  placami rekreacji ruchowej, placami zabaw, fontannami oraz elementami małej architektury. Proponowane zmiany mają usprawnić koordynację prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na miejskich terenach zieleni urządzonej. W planie sesji jest także projekt przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy – Aniołów. Możliwe będzie wyznaczenie w miejscowym planie na działce stanowiącej własność gminy drogi publicznej niższej kategorii z wykorzystaniem istniejącego już w lotu w rondo Bolesława Wojciecha Omyły w ulicę Rędzińską. 

– informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu. Początek sesji jutro o 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.1.XXXIII.20)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.2.XXXIII.20)
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego. (BR.3.XXXIII.20)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz wyrażenia zgody na przekazanie tej nieruchomości w drodze aportu przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (BR.4.XXXIII.20)
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (BR.5.XXXIII.20)
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (BR.6.XXXIII.20)
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (BR.7.XXXIII.20)
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich i Kontkiewicza. (BR.8.XXXIII.20)
17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
18. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 lipca 2021