Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Niebezpieczne odpady w Częstochowie: Kiedy znikną z ul. Filomatów?

Facebook Twitter

Są 4 złożone w magistracie oferty na wyczekiwane wywiezienie odpadów chemicznych z hal przy ul. Filomatów w Częstochowie. Być może zatem bomba ekologiczna zniknie z dzielnicy Trzech Wieszczów, a to bliskie sąsiedztwo samego centrum miasta.

Niebezpieczne odpady w Częstochowie
fot. czestochowa.pl

Niebezpieczne odpady w Częstochowie – spora kwota na utylizację

10 listopada otwarte zostały oferty w przetargu na usunięcie i ich utylizację. Najniższa kwota to 35,6 mln zł. Pozostałe opiewają na ponad 37 mln, 43 mln i 78 mln złotych. Teraz nastąpi analizowanie złożonych ofert. Przypomnijmy, że Częstochowie udało się uzyskać dofinansowanie na pozbycie się chemikaliów.

Włodzimierz Tutaj: Otrzymana dotacja nie zapewnia niestety w całości kosztów realizacji zadania. Brak skutecznych działań ze strony organów państwa doprowadził do eskalacji zjawiska przywożenia i podrzucania odpadów niebezpiecznych. Konsekwentnie działania miasta, których prawidłowość potwierdziła między innymi kontrola Najwyższej Izby Kontroli, doprowadziły ostatecznie do zmniejszenia obciążeń finansowych miasta z tego tytułu.


Niebezpieczne odpady w Częstochowie – kiedy znikną?

Wszystkie złożone oferty oprócz jednej mieszczą się w kwocie, jaką Miasto Częstochowa mogło przeznaczyć na to zadanie. To ponad 55,5 mln zł. Sprawą przetargu zajmuje się Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Środki zewnętrzne okazały się kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia.

Włodzimierz Tutaj: Konsekwencją finansowania całości zadania byłaby oczywiście rezygnacja z realizacji wielu istotnych dla mieszkańców zadań lokalnych. Proces usuwania odpadów z ulicy Filomatów został zaplanowany na cztery kolejne lata. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie usunięcie z terenu miasta największego skupiska odpadów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Jak mówi rzecznik miasta Włodzimierz Tutaj, na unieszkodliwienie odpadów Częstochowa ma promesę dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 55% kosztów całej operacji. Miasto może z tej dotacji skorzystać po rozpoczęciu wywożenia odpadów. Resztę przedsięwzięcia samorząd pokryje ze środków własnych.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj