Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Krajowa Rada Sądownictwa sprawdziła sądy rodzinne w Częstochowie i Olkuszu. Są konkretne wnioski

Facebook Twitter

Krajowa Rada Sądownictwa w związku ze sprawą 8-letniego Kamilka przeprowadziła lustrację działania Sądów Rejonowych w Częstochowie i Olkuszu.

Krajowa Rada Sądownictwa sprawdziła sądy rodzinne w Częstochowie i Olkuszu

W wykonanym sprawozdaniu szczegółowo wskazała błędy i niedociągnięcia w pracy wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w sprawę skatowanego chłopca.

Maciej Nawacki: Jest takie powiedzenie „porażka jest sumą prostych błędów”. Popełnione błędy, przykładowo nie ściągnięcie dokumentacji medycznej ze szpitala z zapisem obrażeń chłopca, nie prowadziły jeszcze do tragedii. Postępowania sądowe generalnie prowadzone były dosyć sprawnie. Sądy natychmiast podejmowały czynności. Podstawowy błąd to przesadna wiara w zapewnienia matki dziecka. Wystarczyło sprawdzić jej słowa i bezpośrednio kontaktować się z dzieckiem. Ta uwaga dotyczy pracowników socjalnych i kuratorów. Dopiero zaś suma błędów, nie tylko sądów, przyczyniła się do śmierci chłopca.

Sędzia dr Maciej Nawacki, członek prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, podkreśla, że w sprawozdaniu z kontroli sądów stwierdzono iż wykonywały one swoje zadania sprawnie i niezwłocznie. Dostrzeżone zostały jednak pewne błędy w ich postępowaniu, a także w działaniach innych instytucji:

Maciej Nawacki: Stwierdzone błędy i niedociągnięcia upoważniają Krajową Radę Sądownictwa do przedstawienia postulatów zmian systemowych. Te postulaty zostały również ujęte w sprawozdaniu z przeprowadzonych czynności z przeprowadzonej lustracji. Postulaty to przede wszystkim wprowadzenie obowiązku bezpośredniego kontaktu z dzieckiem pracowników socjalnych i kuratorów sądowych, tak by nie poprzestawać tylko na informacjach udzielanych przez dorosłych opiekunów dziecka przez rodziców lub bezpośrednio spotkać się z dzieckiem, by spojrzeć, jak dziecko reaguje, jak wygląda, czy nie ma obrażeń.

W następstwie tych działań KRS postanowiła postulować o pewne zmiany systemowe, tj. skoordynowanie działania służb w celu sprawnego przepływu informacji pomiędzy nimi:

Maciej Nawacki: Kolejny postulat to jest wyeliminowanie przerw w nadzorze prokuratorskim przy zmianach miejsca zamieszkania dziecka, bo mieliśmy do czynienia niejako z ucieczką z właściwości jednego sądu pod właściwość drugiego sądu i związaną z tą przerwą w nadzorze tak, by z chwilą uzyskania informacji o przeprowadzce od razu w wersji elektronicznej przesyłane były informacje do sądu właściwego miejscowo, okoliczności kontynuacji nadzoru kuratorskiego, już nawet bez podejmowania decyzji procesowych.

Krajowa Rada Sądownictwa określiła postulowane zmiany systemowe, które usprawnią i zwiększą skuteczność działania służb i instytucji, w ochronie dzieci przed doświadczaniem przemocy.

Maciej Nawacki: Wprowadzenie możliwości odebrania dziecka nie na ostatnią chwilę tak jak teraz jest, czyli nie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, ale w sytuacji, kiedy zagrożenie już jest poważne. Także lepiej odebrać dziecko chwilę wcześniej, niż po prostu za późno. No i oczywiście konieczność zapewnienia koordynacji działań służb zarówno pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji, tak żeby cały pakiet informacji gromadzonych przez wszystkich uczestników, przez policję, przez kuratorów sądowych, przez sądy, przez pracowników socjalnych był dostępny w jednym miejscu

– informował sędzia dr Maciej Nawacki, członek prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 grudnia 2023