Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Miasto sporządziło ocenę posiadanych zasobów opieki społecznej

Facebook Twitter

Pomoc społeczna instytucjonalna, ale też oferowana przez liczne w samorządach organizacje, jest w ostatnich tygodniach pod specjalną lupą i nadzorem. Nasi radni ocenili zasoby pomocy społecznej, posiadanej w Częstochowie.

Miasto sporządziło ocenę posiadanych zasobów opieki społecznej

Ocena trafiła jako jeden z punktów majowych obrad Rady Miasta. Mówi rzecznik w magistracie Włodzimierz Tutaj:

Włodzimierz Tutaj: Taką ocenę zasobów pomocy społecznej sporządza się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. I ta ocena zasobów następuje w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności powinna obejmować infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadanie pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej.

Ostatnio w tle sprawy 8-letniego Kamilka dużo mówi się w samorządach o pomocy społecznej i możliwościach reagowania na nieprawidłowości w rodzinach. Sporządzona ocena naszych zasobów powinna pozwolić obywatelom poczuć się lepiej zaopiekowanymi:

Włodzimierz Tutaj: Ocenianie umożliwia analizowanie i monitorowanie problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych zawartych w ocenie. Informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom miasta podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie zadań w polityce społecznej

– dodaje Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj