Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Żonkilowe Pola Nadziei: Przed siedzibą Palium przy Kopernika posadzono symboliczne kwiaty

Facebook Twitter

W Częstochowie zainaugurowano kolejną edycję kampanii „Żonkilowe Pola Nadziei". To ogólnoświatowa kwesta organizowana na rzecz osób, które są pod opieką hospicjów.

Żonkilowe Pola Nadziei
Fot. facebook.com/HospicjumCzestochowa

Żonkilowe Pola Nadziei

Akcja od wielu lat odbywa się w naszym mieście. Wspiera ją młodzież, wolontariusze i społecznicy.

Anna Kaptacz: Chcemy zwracać uwagę na ideę opieki hospicyjnej, na ideę pomagania osobom potrzebującym, osobom chorym. Mocno zaznaczamy, jak ważny jest wolontariat i zapraszamy do tego wolontariatu. Także to jest czas, kiedy staramy się pozyskiwać środki finansowe, środki rzeczowe na to, żeby naszym pacjentom było lepiej i żebyśmy mogli im więcej dać, żeby jakość życia pacjenta, który trafi do naszego ośrodka, który przebywa w domu, miał wszystko, czego potrzebuje.

– mówi Anna Kaptacz prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Podczas inauguracji akcji „Pola nadziei”, na znak solidarności z osobami objętymi opieką hospicyjną, sadzone są żonkile. W częstochowskim hospicjum przypominano jak ważna dla chorych jest opieka wolontariuszy:

Bartosz Wróblewski: Ważne jest to, aby młodzi ludzie angażowali się w działania wolontariackie ze względów społecznych. Aktywność taka duża w społeczeństwie przede wszystkim przynosi duże poczucie satysfakcji, przynależności do jakiejś grupy społecznej. Również ze strony naszego stowarzyszenia jest to ważne pod względem szerzenia idei hospicyjnej, propagowania tego, że hospicjum jest miejscem, gdzie jest życie, gdzie staramy się dbać o najwyższą jakość życia naszych podopiecznych.

– powiedział nam zachęcając do aktywności młodzież – Bartosz Wróblewski, psycholog i koordynator wolontariatu. Cebulki żonkili sadziły dzieci i młodzież z częstochowskich przedszkoli i szkół. Rośnie tym samym świadomość na temat roli hospicjów:

Anna Juszczyk: Jesteśmy już tutaj na akcji drugi rok z rzędu i będziemy to na pewno kontynuować co roku. Akcja przepiękna. Trudno rozmawiać, szczególnie z małymi dziećmi na poważne tematy, jakim jest hospicjum, ale z tej wielkiej puli tematów można wybrać coś dla naszych małych milusińskich. I my np. tutaj przyszliśmy po rozmowie „Nie bój się pomagać”. Dzieci wiedzą, że są różne choroby i że najważniejsze w tej chorobie to być obok tego człowieka, złapać go za rękę. Czasami po prostu powiedzieć nie bój się, bo będę obok.

– mówi Anna Juszczyk, nauczyciel w Miejskim Przedszkolu nr 23 w Częstochowie. Pole żonkili zostało stworzone przed siedzibą Centrum Opieki Paliatywnej PALIUM przy Kopernika. Kolejne żonkilowe ogródki pojawiają się przed szkołami i i innymi jednostkami w mieście.

Barbara Buczkowska-Staniec: Na terenie przedszkola bierzemy praktycznie co roku udział w tej akcji, natomiast tutaj jesteśmy pierwszy raz. Chodzi przede wszystkim o to, żeby kształtować u dzieci postawy prospołeczne. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby dzieciaki dostrzegały konieczność dbania o osoby, które są wokół nas. Te, które są chore, które właśnie są tutaj pacjentami hospicjum. Dzieci mają taką naturalną chęć pomagania innym.

W akcji uczestniczyli m.in. uczniowie i przedszkolaki z Częstochowy, a mówiła Barbara Buczkowska-Staniec, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 33 w Częstochowie. Efekty zobaczymy na wiosnę, przy podsumowaniu kampanii Pola Nadziei.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj