Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zmiany w szpitalu na Parkitce. Okulistyka ponownie z dyżurami weekendowymi i świątecznymi

Facebook Twitter

Oddział Okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie ma nową kierownik. To jednak nie koniec zmian. Na okulistyce przywrócone zostały też dyżury w weekendy i święta. 

Szpital na Parkitce Śmierć dwóch pacjentów dzwon życia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie.

Zmiany w szpitalu na Parkitce

Oddziałem Okulistyki kieruje dr Olga Domańska, która ze szpitalem na Parkitce związana jest z krótką przerwą od 2013 roku. Za główny, zawodowy cel stawia sobie odtworzenie kadry i przewrócenie prawidłowego działania oddziału. Pierwsze, zauważalne zmiany, które nastąpiły pod jej kierownictwem to zlikwidowanie kolejki do operacji zaćmy. Obecnie są one realizowane na bieżąco a pacjenci z terminami wyznaczonymi na wrzesień i październik, są już w większości po zabiegach.

Od maja Oddział Okulistyki w zwiększonym stopniu zaopatruje urazy i udziela pomocy w stanach nagłych, w tym u młodego mężczyzny z przeciętą gałką oczną, u którego tylko dzięki natychmiastowej interwencji chirurgicznej zostało zachowane oko i widzenie.

Od lipca po licznych staraniach udało się przywrócić dyżury weekendowe i świąteczne dla pacjentów w stanach ciężkich i z urazami. Z uwagi na braki kadrowe związane z sezonem urlopowym, które nakładają się na wcześniejsze problemy z niedoborem lekarzy, zapewnienie pełnej obsady we wszystkie dni tygodnia wymaga jednak dłuższego okresu.

Kolejny etap zmian, który nastąpi nie wcześniej niż późną jesienią tego roku, to reorganizacja przyszpitalnej poradni okulistycznej, która będzie przyjmować pacjentów w godzinach popołudniowych a w dalszej perspektywie do godz. 20.00. Zapewni to szerszą dostępność lekarzy okulistów, ale również odciąży Szpitalny Oddział Ratunkowy, na który obecnie w zdecydowanej większości trafiają pacjenci niewymagający hospitalizacji ani interwencji chirurgicznej.

Dr Olga Domańska jest jedynym w Częstochowie oraz jednym z nielicznych w regionie doświadczonych chirurgów witreoretinalnych. Jej powrót do szpitala oznacza możliwość zaopatrzenia poważnych urazów oka oraz leczenia wielu pilnych stanów zagrażających nieodwracalną utratą wzroku. Pilne wykonanie witrektomii to często jedyna szansa na zachowanie widzenia nie tylko we wspomnianych już urazach, ale również w takich stanach jak: odwarstwienie siatkówki, zaawansowana retinopatia cukrzycowa, krwotoki do gałki ocznej, zaburzenia siatkówki centralnej. Szpital posiada od wielu lat sprzęt do wykonywania witrektomii, który jest stale unowocześniany i wymieniany, a także jako jeden z nielicznych, nieklinicznych ośrodków w kraju dysponuje możliwością wykonania zabiegu witrektomii w ramach umowy z NFZ pod warunkiem posiadania lekarza specjalisty. Z powodu braku chirurga witreoretinalnego pacjenci nie mieli dostępu do tego typu operacji od maja ubiegłego roku.

Zmiana dotychczas owej sytuacji, czyli całkowity brak dyżurów, kolejki do operacji zaćmy, a także brak wykonywania wysoko specjalistycznych operacji wymagają czasu i poszerzenie zespołu medycznego na wszystkich stanowiskach. Do zespołu medyków Oddziału Okulistyki dołączą wkrótce młodzi specjaliści ze Śląska oraz Łodzi. Poza poszerzeniem obsady lekarskiej pozwoli to na zachowane ciągłości szkolenia specjalizacyjnego i zwiększenie umiejętności kształcących się w dziedzinie okulistyki rezydentów. Doktor Domańska dokonuje wszelkich starań, aby mieszkańcy Częstochowy i okolic nie musieli szukać fachowej pomocy w odległych ośrodkach leczniczych, ale znaleźli ją w szpitalu wojewódzkim im. NMP.

Olga Domańska/ Fot. szpitalparkitka.com.pl

Biogram

Dr n. med. Olga Domańska swoją karierę zawodową rozpoczęła bezpośrednio po ukończeniu studiów na wydziale lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, stażem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Kolejne lata to zdobywanie klinicznego doświadczenia zawodowego oraz szkolenie specjalizacyjne i chirurgiczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) w tym na Oddziale Chirurgii Witrektoinalnej. W tym samym czasie odbywała studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej, zakończone w roku 2005 obroną pracy doktorskiej z wyróżnieniem. W latach 2013 – 2017 Olga Domańska pełniła funkcję Kierownika Oddziału Okulistyki oraz chirurga witreoretinalnego i zaćmy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie a od roku 2017 pracuje w charakterze kontraktowego chirurga witreoretinalnego i zaćmy w licznych ośrodkach chirurgicznych w województwie śląskim, w tym do maja 2022 r. również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.

Od początku kariery zawodowej nieustannie podwyższa swoje kompetencje i kwalifikacje podczas licznych krajowych i zagranicznych szkoleń, kursów i staży. Zdobywała doświadczenie między innymi w St. Thomas Hospital w Londynie, ośrodkach uniwersyteckich w Bremen i Frankfurcie (Niemcy) oraz w Ravennie (Włochy).

Regularnie bierze udział w polskich oraz międzynarodowych kongresach organizowanych przez PTO (PolskieTowarzystwoOkulistyczne), EVRS (Eurpean Vitreoretinal Society), ESCRS (Eurpean Society of Cataract and Refractive Surgeons), AAO (American Academy of Ophthalmology). Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Okulistycznego, ESCRS (Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej Zaćmy) oraz EVRS (Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Witreretinalnej).

Źródło: Biuro Prasowe WSS im NMP w Częstochowie

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024