Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zmarł Mirosław Soborak

Facebook Twitter

Nie żyje Mirosław Soborak. Były wiceprezydent Częstochowy zmarł nagle w sobotę 15 sierpnia. Stanowisko zastępcy prezydenta miasta pełnił od 2010 do 2018 roku. Mirosław Soborak miał 59 lat.

Mirosław Soborak był z wykształcenia prawnikiem po aplikacji sędziowskiej, finansistą, absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Zanim został zastępcą prezydenta Częstochowy pracował m.in. jako dyrektor oddziału PKO BP w Dąbrowie Górniczej (1989-93), dyrektor oddziału Kredyt Banku S.A w Katowicach (1993-97) oraz Oddziału Regionalnego Kredyt Bank S.A. w Katowicach (1997-2001). Był członkiem zarządu POLCAR S.A. (2001-02); pełnomocnikiem zarządu ds. restrukturyzacji finansowej w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych w Katowicach; zastępcą dyrektora ds. finansowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (2003-04); członkiem zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. (2004-06); dyrektorem ds. rozwoju w Max Aicher Polska (2006-09) oraz prezesem zarządu Buczek HB ZPR Sp. z o.o. Sosnowiec. Ponadto był członkiem zespołów: ds. restrukturyzacji hutnictwa przy Ministrze Przemysłu, organizacyjnego NFZ przy Ministrze Zdrowia; ds. prywatyzacji sektorowej przy Ministrze Skarbu Państwa; ds. organizacji reformy systemu emerytalno-rentowego przy Ministrze Finansów. Pełnił również funkcje członka rad nadzorczych m.in. Węglozbytu S.A., Węglokoksu S.A., Centrostalu Bydgoszcz S.A. i Centrostalu Kielce S.A.

Jego osiągnięcia zawodowe w czasie pracy na rzecz gospodarki, instytucji finansowych oraz Kasy Chorych to opracowanie systemu finansowania transakcyjnego dla zapewnienia płynności na linii spółki węglowe, koksownie i elektrownie; emisja papierów dłużnych dla miasta Krakowa dla finansowania budowy mostu; restrukturyzacja finansowa i organizacyjna TF Silesia Sp. z o.o.; restrukturyzacja finansowa Śląskiej regionalnej Kasy Chorych polegająca na likwidacji niedoborów przychodów i dopasowania ich poziomu do adekwatnego do zawartych umów na świadczenia medyczne; restrukturyzacja Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. w Zawadzkich; opracowanie i wdrożenie projektu prefinansowania eksportu dla Polskich Hut Stali S.A, udział w prywatyzacji sektora hutniczego.

Na stanowisku zastępcy prezydenta przez dwie kadencje współtworzył politykę prorozwojową Częstochowy, budował klimat dla inwestorów, współdecydował o priorytetach inwestycyjnych i gospodarczych miasta, z zaangażowaniem zarządzał wieloma obszarami, za które odpowiada częstochowski samorząd. Był współautorem wielu inicjatyw, projektów i inwestycji zrealizowanych w czasie dwóch pierwszych kadencji obecnego prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Pogrzeb Mirosława Soboraka odbędzie się w środę 19 sierpnia o godz. 11 na cmentarzu pw. NMP Anielskiej przy ul. 11 Listopada w Dąbrowie Górniczej.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj