Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wybory 2023 i ogromne zainteresowanie głosowaniem. Sporo wniosków o zmianę miejsca głosowania

Facebook Twitter

W Urzędzie Miasta w Częstochowie złożono ponad 4800 wniosków o zmianę miejsca głosowania - to 3 razy więcej niż w poprzednich wyborach.

Wybory 2023

Wybory 2023: złożono ponad 4800 wniosków o zmianę miejsca głosowania

Ogromne było zainteresowanie mieszkańców, którzy przed niedzielnymi wyborami (15.10.) chcieli dopisać się do listy wyborców w Częstochowie. Magistrat został zasypany w minionym tygodniu wnioskami o zmianę miejsca głosowania i prawo do oddania głosów z uwagi na zmianę miejsca pobytu. Wnioski składano do czwartku 12 października, aż do godz. 17. W naszym Urzędzie Miasta złożono ponad 4800 wniosków o zmianę miejsca głosowania – to 3 razy więcej niż w poprzednich wyborach.

Włodzimierz Tutaj: Dotyczyło to osób, które nie są dopisane do stałego obwodu głosowania, lub zmieniają miejsce pobytu w dniu wyborów. Z urzędu w spisach wyborców w Częstochowie ujęte są osoby zameldowane na pobyt stały, które najpóźniej w dniu wyborów  ukończą 18 lat oraz osoby, które złożyły wniosek o dopisanie do stałego obwodu głosowania. Osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy, nie są z urzędu ujmowane w spisach wyborców.

Większość zgłoszeń napłynęła drogą internetową, poinformował Wydział Spraw Obywatelskich i rzecznik magistratu Włodzimierz Tutaj. Zainteresowanie udziałem w wyborach potwierdza ostatecznie ok. 73% frekwencja.

Włodzimierz Tutaj: Przed tegorocznymi wyborami widoczne było duże zainteresowanie uzyskaniem prawa do głosowania wśród osób potrzebujących zaświadczeń. Liczba wniosków o zmianę miejsca głosowania złożonych do urzędu miasta Częstochowy przekroczyła liczbę 4800, w tym blisko 4400 wniosków złożonych drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o liczbę wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania tych wniosków było dwa razy więcej niż w roku 2019, blisko 2400.

Podsumowuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj