Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wybory parlamentarne 2023 tuż tuż… Chcesz głosować poza domem? Zgłoś to! [TERMINY]

Facebook Twitter

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Chcesz głosować korespondencyjnie? Oddać głos poza miejscem zamieszkania? To ostatni dzwonek, by zgłosić taką chęć!

Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Zostały więc zaledwie dwa tygodnie, do 2 października, na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego, a do 6 października – chęć głosowania przez pełnomocnika.

Na dzień 15 października 2023 roku wyznaczone zostały wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory parlamentarne 2023: kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wybory parlamentarne 2023: ważne terminy

Do dnia 2 października 2023 roku (poniedziałek) należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Kto może w ten sposób oddać swój głos?

  •  niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  •  podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
  • w warunkach domowych,
  • który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Do dnia 6 października 2023 roku (piątek) należy zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

  • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania za wyjątkiem osób wchodzących w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężów zaufania i osób kandydujących w wyborach.

Do dnia 12 października 2023 roku (czwartek) należy zgłosić zamiar:
a) głosowania na wniosek o zmianę miejsca głosowania
Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania), nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r., złoży w Wydziale Spraw Obywatelskich wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

b) głosowanie na podstawie zaświadczenia
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wzory wniosków i szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ

Czytaj także: 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 maja 2024