Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wybory parlamentarne 2023: Jak głosować poza miejscem zamieszkania i przez pełnomocnika?

Facebook Twitter

Wybory parlamentarne 2023 zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza że coraz mniej czasu na załatwienie formalności mają osoby, które chcą głosować poza miejscem zamieszkania lub przez pełnomocnika.

Wybory parlamentarne 2023

Wybory parlamentarne 2023

Wybory do Sejmu i Senatu już 15 października.

Mieszkając w Częstochowie, warto upewnić się, czy możemy oddać głos, czy jednak powinniśmy dopełnić przed dniem głosowania jeszcze formalności. A te można załatwić w Urzędzie

– mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik częstochowskiego magistratu:

Włodzimierz Tutaj: Osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy, nie są z urzędu ujmowane w spisach wyborców. Zatem osoby, które zamieszkują na terenie miasta Częstochowy, a nie są zameldowane na stałe lub w ogóle nie są zameldowane w mieście, mogą wpisać się do centralnego rejestru wyborców. Będzie to skutkowało każdorazowym ujmowaniu w spisie wyborców sporządzonym na wybory, dopisać można się za pośrednictwem portalu administracji rządowej gov.pl lub składając wniosek w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ulicy Waszyngtona 5, pokój numer 200 na drugim piętrze.

Formalności są raczej proste i nie są czasochłonne. Zdążymy jeszcze przed terminem wyborów. Potrzebne będą nasze podstawowe dane:

Włodzimierz Tutaj: Wniosek o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców, wniosek o zmianę miejsca głosowania najprościej złożyć można za pośrednictwem usługi udostępnionej na portalu administracji rządowej, czyli gov.pl lub też osobiście składając wniosek o zmianę miejsca głosowania zawierający dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie tego dnia przebywał. Można dokonać tego w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ulicy Waszyngtona 5, sala 111 na pierwszym piętrze. Aby zostać dopisane do spisu wyborców, wniosek należy złożyć najpóźniej 12 października, a wybory już 15 października.

I jeszcze jedna kwestia, która budzi ciągle wątpliwości – czyli głosowanie przez pełnomocnika. Trzeba spełniać określone kryteria, by z tej formy udziału w wyborach skorzystać. Osoby, które będą chciały głosować przez pełnomocnika, muszą to zgłosić najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów, czas upływa 6 października.

Tomasz Jamroziński: Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, zameldowane go na pobyt stały w Częstochowie lub wpisanego do stałego obwodu głosowania w Częstochowie. Wnioski można składać do 6 października w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ulicy Waszyngtona 5, w sali 111 na pierwszym piętrze lub za pośrednictwem portalu gov.pl. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

– mówi Tomasz Jamroziński z Urzędu Miasta Częstochowy. Wyborcy którzy będą chcieli głosować korespondencyjnie, muszą to zgłosić najpóźniej do 2 października.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 27 maja 2024