Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Węzeł Bugajska Bis: Plany coraz bliżej. Co z inwestycją za 240 milionów zł?

Facebook Twitter

Kolejna potężna inwestycja drogowa w obrębie DK91 w planach miasta. Udało się rozstrzygnąć przetarg na budowę węzła Bugajska Bis - dwupoziomowego skrzyżowania, które poprowadzi nad torami w kierunku Olsztyna.

grafika: czestochowa.pl

Węzeł Bugajska Bis – rozstrzygnięto przetarg na budowę

Ułatwi nie tylko dojazd do tej gminy. W przetargu pojawiło się dwóch oferentów, jedna z propozycji była niemal dwukrotnie tańsza od konkurencyjnej.

Maciej Hasik: Zostało zakończone postępowanie przetargowe, które miało na celu wyłonienie wykonawcy ogromnego projektu drogowego, nowego, który miał być zrealizowany w kolejnych latach. Najpierw zaprojektowany, a później wybudowany, czyli węzeł łączący drogę krajową 91 i drogę krajową 46 na południu miasta wraz z nowym śladem drogi 46. Na wschód na południowy wschód, czyli bardzo ważne połączenie, które by usprawniło i skomunikowało gminy jurajskie, ale też pozwoliłoby na uruchomienie kolejnych terenów aktywności gospodarczej.

Bugajska Bis – miasto otrzymało promesę na inwestycję

Nowego węzła drogowego w alei Wojska Polskiego wraz z nowym przebiegiem DK-46 możemy spodziewać się jednak dopiero za kilka lat. Powstanie w formule „zaprojektuj i zbuduj”, potrzebne jest też finansowanie.

Maciej Hasik: Przewidziane do realizacji po uzyskaniu przyrzeczenia dofinansowania ze środków krajowych w kwocie blisko ćwierć miliarda złotych. Taką też sumę zaproponował wykonawca właśnie za zaprojektowanie, uzyskanie stosownych pozwoleń i realizację prac budowlanych. Ten proces projektowy będzie przez dwa i pół roku, a później realizacja budowlana podobny czas, więc mówimy tutaj w perspektywie o robotach i ukończeniu, i powstaniu tego zadania w perspektywie pięciu, sześciu kolejnych lat.

Przekazuje Maciej Hasik, rzecznik w częstochowskim MZD. Najkorzystniejsza oferta opiewa na blisko 241 mln zł. Jeżeli wykonawca podtrzyma swoją ofertę, kwestia formalna powinna być wkrótce sfinalizowana.

Maciej Hasik: Będzie można przygotować się do podpisania umowy i wówczas klamka zapadnie I będziemy mogli powiedzieć, że realizacja jest przesądzona. Na razie jest to jeden z kolejnych etapów w kierunku przybliżenia nas do tej realizacji, która w perspektywie jest możliwa, po uzyskaniu dofinansowania i zabezpieczeniu środków własnych.

Jak informuje rzecznik MZD, planowana inwestycja ma wpływać na rozwój stref przemysłowych, wyprowadzić ruch tranzytowy na linii Opole – Kielce poza miejską zabudowę. Co ważne kierowcy zyskają bezkolizyjny zjazd nad torami w kierunku Olsztyna.

Plany węzła Bugajska Bis

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj