Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nie tylko w Częstochowie! Będzie ciąg dalszy przebudowy DK 91

Facebook Twitter

Do 2026 roku zmodernizowane będzie ponad ponad 40 km tej trasy w województwie śląskim. Właśnie podpisano umowę na dwa odcinki o łącznej długości 9 km. Chodzi o północną część DK91 od Częstochowa do Nowej Wsi oraz o środkowy odcinek Siedlec Duży - Koziegłowy.

Na dwóch kolejnych odcinkach: Nowa Wieś – Zawada oraz Markowice – Brudzowice, o łącznej długości 10 km, trwają już roboty budowlane. Ta 20 kilometrowa trasa DK 91 ma kosztować 310 mln zł. Kolejnym przebudowywanym odcinkiem będzie Zawada – Siedlec Duży o długości 5,5 km. Na ogłoszone w lutym postępowanie przetargowe wpłynęło siedem ofert. Trwa sprawdzenie ofert.
Na pozostałych trzech odcinkach o długości około 17 km trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.

fot. gov.pl

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne

Zakres prac na tych odcinkach obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudowę skrzyżowań, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu, wpłynie budowa ekranów akustycznych. Prognozuje się, że dzięki inwestycji poziom hałasu przy elewacjach budynków może się obniżyć nawet o ponad 14 dB. Dzięki tym działaniom uzyskamy poprawę bezpieczeństwa, warunków komunikacyjnych i mieszkaniowych w otoczeniu drogi. Ograniczymy też negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

  • Częstochowa – Nowa Wieś

Przebudowę ponad 4,6-kilometrowego odcinka firma PORR wyceniła na ponad 95 mln zł. Termin zakończenia prac to również koniec listopada 2024 r. Początek odcinka zlokalizowany jest na granicy powiatu Częstochowskiego i gminy Poczesna, a jej koniec około na wysokości stacji paliw w Nowej Wsi. Inwestycja obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę dwunastu skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych o długości prawie 700 m, budowę i przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia drogowego na długości około 1,5 km, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyposażenia drogi krajowej w urządzenia BRD m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych na długości około 2,5 km oraz cichą nawierzchnię typu BBTM), przebudowę przepustów drogowych, budowę kanału technologicznego.

  • Siedlec Duży – Koziegłowy

Wartość umowy z firmą PORR to ponad 81 mln zł za przebudowę ponad 4,4-kilometrowego odcinka. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2024 r. Początek odcinka zlokalizowany jest ponad 100 metrów za ul. Leśną w Siedlcu Dużym, a jej koniec około 600 m przed skrzyżowaniem z ul. Lipową w Koziegłowach. Inwestycja obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę trzech skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych na długości prawie 400 m, budowę i przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia drogowego na długości ponad 4 km, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyposażenia drogi krajowej w urządzenia BRD m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych na długości ponad 800 m oraz cichą nawierzchnię typu BBTM), przebudowę przepustów drogowych, budowę kanału technologicznego.

  • Nowa Wieś – Zawada

Wykonawcą przebudowy tego niemal 5-kilometrowego odcinka DK91, o wartości ponad 63 mln zł, jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, Domax Arkadiusz Mika oraz Larix. Podpisanie umowy na roboty nastąpiło we wrześniu 2021 r., z pierwotnym terminem zakończenia prac przypadającym na listopad 2022 r. Termin ten, za sprawą realizacji nieprzewidzianych w umowie dodatkowych prac związanych z rozbiórką przepustów, kostki klinkierowej, elementów betonowych i kamiennych oraz wzmocnieniem podłoża gruntowego, zostanie wydłużony do października 2023 r. W br. realizowano roboty na pięciu zamkniętych odcinkach drogi (naprzemiennie na jezdni lewej i prawej), na których wykonano m.in. przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia drogowego. Przebudowano sieci wodociągowe. Wykonano również nową konstrukcję drogi. Obecnie stan zaawansowania robót drogowych to ok. 60 procent. Wykonawca zakończył prace zasadnicze na wszystkich pięciu przepustach. Wykonywane są jeszcze prace wykończeniowe w zakresie umocnienie wlotów i wylotów. Zaawansowanie robót branżowych wynosi około 90 procent.

  • Markowice – Brudzowice

Umowę za ponad 69 mln zł na roboty dla tego ponad 5-kilometrowego odcinka podpisano 19 stycznia 2022 r. z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na lipiec 2023 r. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni prowadzącej do Częstochowy na odcinku 2 km, a dalej jezdnią na kierunku Katowic na odcinku 3 km. Prace budowlane prowadzone są na zamkniętych odcinkach przebudowy. Całkowite położenie warstwy wiążącej i przełożenie ruchu na jezdnię w kierunku Katowic zostało zaplanowane na koniec lipca. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 51 proc., w tym dla robót drogowych 29 proc., mostowych 49 proc., branżowych 70 proc. W związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej wykonawca złożył roszczenia terminowe. Czas realizacji inwestycji zostanie określony po rozpatrzeniu i weryfikacji ostatecznych roszczeń terminowych.

fot. gov.pl

W przygotowaniu:

  • Koziegłowy – Markowice

Umowę na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości 5,3 km podpisaliśmy w marcu 2018 r. Przed zakończeniem prac projektowych niezbędne jest wprowadzenie korekt do projektu organizacji ruchu, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych. Przewidujemy, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w IV kwartale 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony 6 kwietnia br.

  • Brudzowice – Siewierz

Trwa opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Umowę na zaprojektowanie rozbudowy odcinka na długości ok. 4,6 km podpisaliśmy w grudniu 2018 r. Planuje się, że zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w II połowie 2023 r. Przewidujemy, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w drugim kwartale 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu decyzji ZRID.

  • Siewierz – Podwarpie

Umowa na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości ok. 7 km została zawarta w marcu 2018 r. Prace projektowe na przedmiotowym odcinku zostały już zakończone, a 14 marca został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, które uzyskaliśmy 3 lipca. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na IV kw. br. po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji.

Realizacja tych trzech zadań przypadłaby na lata 2024-2026.

fot. gov.pl

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024