Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

W piątek Częstochowska Masa Krytyczna. Dołączyć może każdy

Facebook Twitter

W piątek (28.07) o 18.00 wyruszy z placu Biegańskiego 196. Częstochowska Masa Krytyczna. To nieformalny ruch rowerowych mający na celu zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na prawa i obowiązki rowerzystów. Kto jeszcze nie był, warto dołączyć.

Fot. facebook.com/czestochowska.masa.krytyczna

Częstochowska Masa Krytyczna wyruszy w piątek z placu Biegańskiego

Rowerzyści pokonają 17-kilometrowy odcinek od Śródmieścia, przez dzielnicę Stradom, Trzech Wieszczów aż do Dźbowa,. Trasa powrotna poprowadzona została ulicami Bór, Jagiellońską, Piastowską, Bohaterów Monte Cassino, i Mickiewicza. Dalej rowerzyści przejadą m.in. Aleją Wolności w kierunku Ratusza, robiąc jeszcze pętlę ulicą Garibaldiego i Wilsona. Przejazd Częstochowskiej Masy Krytycznej odbywa się przez cały rok zawsze w ostatni piątek miesiąca- godzina bez zmian. Za każdy razem to 18.00. Organizatorzy zapewniają obecność służy porządkowej i zabezpieczenie medyczne.

Regulamin Częstochowskiej Masy Krytycznej

 1. Regulamin zawiera zasady i warunki przejazdu uczestników Masy Krytycznej.
 2. W Częstochowskiej Masy Krytycznej biorą udział uczestnicy jadący pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.
 3. Uczestnicy muszą posiadać sprawne pojazdy wyposażone zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
 4. Organizator zapewnia obecność służy porządkowej i zabezpieczenia medycznego. Służby te wyróżniają się kamizelkami z napisem „Masa Krytyczna Organizator”, bądź strojem właściwym dla danej formacji.
 5. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
 6. Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 7. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 8. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 9. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 10. Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, Policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 11. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujących się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 10. mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu lub przekazane Policji.
 12. Organizator nie musi podawać przyczyn odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.
 13. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora.
 14. Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem przed rozpoczęciem przejazdu oraz poprzez stronę internetową Częstochowskiej Masy Krytycznej (http://masa.czest.pl/).
 15. Przejazd Częstochowskiej Masy Krytycznej odbywa się przez cały rok zawsze w ostatni piątek miesiąca, zawsze o godzinie 18.00.

Trasa przejazdu:

https://www.plotaroute.com/route/2313533?units=km&fbclid=IwAR1bJvQnd5vCYD6qIPB-IQCMQGyLetDMRKt4nJUDpPPi5hFmfUGfz_KEDiA

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024