Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Upadek jednego ze śląskich biur podróży

Facebook Twitter

Organizator turystyki Biuro Turystyczne KA-MA złożył Marszałkowi Województwa Śląskiego, oświadczenie o niewypłacalności. Z przekazanych informacji wynika, że żaden z podróżnych nie przebywa obecnie poza granicami kraju.

fot. Free-Photos/pixabay.com

Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte z podróżnymi w okresie jej obowiązywania od dnia 20.08 2019 r. do dnia 18.08 2020r.

Podróżni, których umowy o udział w imprezie turystycznej nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein, mają możliwość składania roszczeń do gwaranta: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Biuro Obsługi Klientów
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62

Roszczenie można też zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkody@tueuropa.pl.

Do roszczenia należy dołączyć:

– Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Biurem Turystycznym Ka-Ma Katarzyna Stein lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialne Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein,
– Kopię dowodu wpłaty na rzecz Biura Turystycznego Ka-Ma Katarzyna Stein należności za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, związanych z zawartą umową,
– Oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein usług turystycznych o określonej wartości,
– Oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który na nastąpić wypłata środków z gwarancji lub wskazanie innego sposobu wypłaty zabezpieczenia.
Poniżej znajdują się linki do pobrania wzorów formularza i dokumentów:

Oswiadczenie_do_gwarancji KA-MA

Formularz-zgloszenia-szkody KA-MA – 2

W przypadku dodatkowych pytań Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 071 36 92 887 lub 801 500 300 w godzinach 8.00–20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00–16.00 w soboty lub pod adresem mailowym: bok@tueuropa.pl

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 lutego 2023