Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie wdraża Plany Równości Płci

Facebook Twitter

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - podobnie jak inne polskie uczelnie - wprowadza tzw. Plany Równości Płci. - Kobiet jest w nauce sporo, ale niekoniecznie na najwyższych stanowiskach profesorskich.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - dr Wioleta Duda

W krajowych uczelniach wyższych wdrażane są Plany Równości Płci. Taki projekt zapoczątkował też Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Działania ruszyły już w 2023 roku, ale będą rozwijane. Pierwszy etap zakończy się w grudniu 2025 roku, mówi dr Wioleta Duda.

Wioleta Duda: To jest kwestia przede wszystkim praktyczna. Plany Równości kobiet i mężczyzn muszą być wdrożone na każdej uczelni, która chce starać się o środki z Funduszu Horyzont-Europa. To dla uczelni jest bardzo ważny projekt, dlatego, że dotyczy innowacyjności w gospodarce. Jako uczelnia chcemy się o te środki ubiegać, a to jest wymóg obowiązkowy.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie stawia na równość płci

Plan ma charakter oficjalnego dokumentu podpisanego przez władze Uniwersytetu w Częstochowie – mówi pełnomocniczka rektora do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni. Plan zawiera zobowiązanie do przeznaczenia odpowiednich środków na jego wdrażanie oraz do rozwoju wiedzy eksperckiej. Celem jest m.in. gromadzenie danych na temat społeczności uniwersyteckiej z podziałem na płeć. Zapowiadane są jeszcze dalsze działania o charakterze edukacyjnym…

Wioleta Duda: Wprowadzanie Planów Równości kobiet i mężczyzn na większości polskich uczelni ma też większy sens. Uczelnie podobnie jak wszystkie organizacje muszą stać się taką przestrzenią równych szans, różnorodności. Chcemy aby ten potencjał kobiet był bardziej wykorzystany – potencjał naukowy, intelektualny. Chcemy aby te kobiety były bardziej widoczne w nauce, bardziej docenione w nauce i przede wszystkim chcemy by to zjawisko już nie dotyczyło polskiej nauki.

Równy dostęp do badań – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Celem UJD jest też promowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach działalności naukowej, choćby w projektach badawczych. Dane Narodowego Centrum Nauki pokazują, że w kolejnych etapach kariery naukowej kobiet jest mniej niż mężczyzn…

 Wioleta Duda: Kobiet na wyższych stanowiskach – chodzi o hierarchię oczywiście uczelni, kobiet z tytułami profesorów zwyczajnych jest w polskiej nauce zbyt mało w stosunku do ogólnie dużej obecności kobiet w nauce – studentek, stanowią one ponad 50 procent wszystkich studentów w Polsce. Natomiast czym wyżej tym tych kobiet jest mniej, a my chcemy te bariery niwelować.

Zdecydowana większość uczelni wyższych przyjęła już Plany Równości Płci, mówi dr Wioleta Duda z UJD w Częstochowie.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj