Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Uczniom w potrzebie przysługuje pomoc materialna i dożywianie, przypomina MOPS

Facebook Twitter

Informowaliśmy już o stypendiach szkolnych, teraz jeszcze o innych formach pomocy, jakie przysługują uczniom. We wrześniu, podobnie jak w latach ubiegłych, rodziny i ich uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej – mogą starać się o zasiłek szkolny lub wsparcie w dożywianiu uczniów.

Wnioski o uzyskanie świadczenia należy składać w częstochowskim MOPSie.

Zasiłek szkolny to pomoc, którą można uzyskać w czasie całego okresu trwania nauki. Mogą uczniowie skorzystać z takiego wsparcia wtedy, kiedy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które powoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zasiłek szkolny to jednorazowa pomoc finansowa.

Jak wyjaśnia Olga Dargiel – rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkiwanie na terenie gminy Częstochowa, ale nie tylko:

Zdarzeniem losowym, które uprawnia do skorzystania z zasiłku szkolnego, może być np. nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia bądź też członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny bądź też inne okoliczności, które sprawiają, że pogorszyła się nagle sytuacja materialna w rodzinie ucznia. Ważne są terminy. Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Częstochowski MOPS czeka również na wnioski dotyczące dożywiania w rozpoczętym roku szkolnym. O pomoc w postaci jednego gorącego posiłku mogą ubiegać się rodzice uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz rodzice przedszkolaków:

Należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie. Taki wniosek może być złożony w dowolnym momencie roku szkolnego. Kto może korzystać z dożywiania? Mogą z niego skorzystać osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego, w tym przypadku ta kwota obecnie to 792 zł na osobę w rodzinie. Obiady w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” będą wydawane dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają.

W razie różnych wątpliwości dotyczących zasiłków i dożywiania – pracownicy MOPSu w Częstochowie postarają się pomóc. W potrzebie warto kontaktować się z placówką ośrodka przy ul. POW. 2.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj