Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Program wsparcia Aktywny Samorząd przy udziale funduszy PFRON ruszy 1 marca- informuje częstochowski MOPS

Facebook Twitter

Od 1 marca osoby z niepełnosprawnościami będą mogły składać wnioski do programu „Aktywny samorząd". To dofinansowanie np. w zakresie likwidacji barier, czy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na wyższym poziomie. Zadanie jest realizowane ze środków PFRON.

Aktywny samorząd

Aktywny Samorząd

Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną, informuje częstochowski MOPS:

Olga Dargiel: Ta platforma dostępna jest przez stronę internetową sof.pefron.org.pl. Należy posiadać adres poczty elektronicznej, a także profil zaufany. Można również zalogować się za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w systemie SOF to co bardzo ważne, jest premiowane. W przypadku modułu pierwszego jest to 10 dodatkowych punktów referencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku. Natomiast w module drugim jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł, dla tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Aktywny Samorząd

Jak mówi Olga Dargiel, rzecznik z MOPS w Częstochowie, zainteresowani dofinansowaniem z funduszu nie muszą składać pism elektronicznie, placówka częstochowskiego ośrodka przyjmie także papierowe zgłoszenia. Warto jednak wnioskować przez internet:

Olga Dargiel: Wnioski mogą być również składane w formie papierowej w siedzibie Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, która mieści się przy Alei Niepodległości 20/22. Ale trzeba pamiętać, że wtedy już nie ma tego premiowania, które można uzyskać poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem platformy.

Nie hejtuję- reaguję Bądź bezpieczny seniorze Oszustwo internetowe Oszuści na Bookingu Internetowe Konto Pacjenta

Fot. Pixabay

Działanie ma niwelować utrudnienia w aktywizacji społecznej i zawodowej, szczególnie dotkliwe dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie warunki trzeba spełniać?

Olga Dargiel: Są określone różnego rodzaju wymagane dokumenty, odsyłamy na stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie bądź też stronę PFRON, gdzie można szczegółowo poznać te wytyczne dotyczące programu. Natomiast jeśli chodzi o adresatów programu w module drugim, może być ta osoba, która posiada znaczny, umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności. Powinna być to osoba, która pobiera naukę w szkole wyższej bądź też w szkole policealnej albo kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Informowała rzecznik MOPS-u w naszym mieście – Olga Dargiel.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj