Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Stypendia i zasiłki szkolne z MOPSu. Można już składać wnioski

Facebook Twitter

Przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego MOPS przypomina o stypendium szkolnym. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest kryterium dochodowe, można już składać wnioski.

Stypendia i zasiłki szkolne z MOPSu
Fot. czestochowa.pl

Stypendia i zasiłki szkolne z MOPSu

To ważne informacje dla rodziców i opiekunów:

Olga Dargiel: Na dzień dzisiejszy to jest 600 złotych dla osoby w rodzinie oraz 776 złotych dla osoby samotnie gospodarującej. Warto pamiętać, że do dochodów rodziny nie wlicza się świadczenie wychowawcze 500+. Jeśli chodzi o stypendium szkolne, to jest to pomoc finansowa, która jest później rozliczana na podstawie rachunków, faktur i może być ono przeznaczone na tzw. cele edukacyjne. Także możliwość sfinansowania zajęć dodatkowych czy chociażby wyjazdu na zieloną szkołę.

– mówi Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Możliwość uzyskania stypendium to forma wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Jest to pomoc, która ma też zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wśród dzieci i młodzieży.

Olga Dargiel: Jeśli chodzi o stypendium szkolne, tutaj bardzo ważne są terminy składania wniosków. Wniosek pobierać można ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast wnioski takie składane są w szkołach, najczęściej przyjmują je pedagodzy, do 15 września dla większości uczniów, wszystkich uczniów szkół podstawowych ponadpodstawowych, więc tutaj bardzo prosimy o dopilnowanie tych terminów, również o wcześniejsze składanie tych wniosków, ponieważ często pedagodzy jeszcze je weryfikują. To jest termin ustawowy i nieprzekraczalny.

Raz w roku uczniowie mogą składać wnioski także o zasiłek szkolny. Jest to pomoc dla uczniów, których rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w związku z wydarzeniem losowym:

Olga Dargiel: To mogą być np. jakiś nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia bądź też członka rodziny. I tutaj w tej sytuacji należy złożyć wniosek. Jeśli chodzi o terminy to bardzo ważny termin do dwóch miesięcy maksymalnie od zaistnienia zdarzenia. Takie zdarzenie trzeba opisać. Też warto gromadzić dokumentację, jeśli np. jest ona związana z jakimiś medycznymi zdarzeniami. Również rachunki ponoszonych wydatków i wtedy też na tej podstawie można otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe maksymalnie do 600 złotych

– informowała rzecznik MOPS-u w Częstochowie – Olga Dargiel. Szczegóły umieszcza na swoich stronach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, urzędnicy służą też informacją w swoich punktach na terenie miasta.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 grudnia 2023