Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Politechnika Częstochowska ma nowego Rektora

Facebook Twitter

W dniu 18 kwietnia 2024 roku, Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej podjęło decyzję o wyborze nowego Rektora. Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, obejmie stanowisko Rektora tej uczelni, rozpoczynając swoją kadencję w 2024 roku i kontynuując do 2028 roku.

Politechnika Częstochowska Rektor na Politechnice Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska ma nowego Rektora

Dr hab. inż. Marek Warzecha, który obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju, został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Częstochowskiej.

Dr Marek Warzecha ma bogate doświadczenie związane z uczelnią – studiował na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w latach 1995-2000. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, kontynuował naukę na studiach doktoranckich. W 2005 roku obronił z wyróżnieniem swoją rozprawę doktorską dotyczącą chemicznej homogenizacji stali.

Po powrocie do Polski, Dr Warzecha pracował zarówno na uczelniach krajowych, jak i za granicą. W latach 2007-2010 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie RWTH Aachen w Niemczech, aby po powrocie do kraju objąć stanowisko adiunkta na Politechnice Częstochowskiej. W 2012 roku habilitował się w dyscyplinie metalurgii na podstawie pracy dotyczącej usuwania wtrąceń niemetalicznych.

W ciągu lat swojej kariery naukowej i organizacyjnej, Dr hab. Marek Warzecha był wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Rektora Politechniki Częstochowskiej za swoje osiągnięcia naukowe. Przez wiele lat był zaangażowany w różne struktury uczelni, pełniąc m.in. funkcje prodziekana, członka Senatu oraz przewodniczącego różnych komisji i zespołów.

/PAP/

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj