Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nowy komisariat w Częstochowie: miasto przekazało działkę

Facebook Twitter

Nowy komisariat w Częstochowie. W pobliżu rynku na Zawodziu ma powstać nowa siedziba komisariatu IV częstochowskiej policji. Miasto przekazało na ten cel teren u zbiegu ulic Dzielnej i Mirowskiej. Komendant Dariusz Kiedrzyn odebrał dziś (3.11) dokumenty z rąk prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.

fot.czestochowa.pl

Jest to pierwszy krok w procesie zmierzającym do wybudowania nowego komisariatu na tym terenie. W przyszłości planowana jest w tym miejscu budowa Komisariatu IV Policji w Częstochowie, który aktualnie znajduje się przy ulicy Kopernika (poza obrębem swojego rejonu służbowego). Nieruchomość ta oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 3/51 o powierzchni 5272 m2. położonej w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej.

– podała policja w Częstochowie.

Nowy komisariat w Częstochowie: rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić do 31 października 2026 r.

Plany policji są zgodne z oczekiwaniami naszych mieszkanek i mieszkańców. Taka lokalizacja komisariatu z pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy policji w tym rejonie Częstochowy i podniesie poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności

– mówi prezydent miasta.

Kilka dni wcześniej (31.10) Gmina Miasto Częstochowa darowała Skarbowi Państwa tę nieruchomość z przeznaczeniem na cel publiczny.

Działka nr 3/51 o powierzchni 0,52 ha jest położona w dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Jest obecnie niezagospodarowana, a w części zachodniej stanowi ciąg komunikacyjny. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Bocianiej i ul. Dzielnej oraz dostęp do sieci: energetycznej, gazowej, wodociągowej, teleinformatycznej i kanalizacji sanitarnej. Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta leży na terenie oznaczonym symbolem UP – zabudowa usługowa z produkcją. Działka ta, będąca przedmiotem zainteresowania Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, została wydzielona z większej działki (nr 3/21) objętej wcześniej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK-1 w Częstochowie. Ta decyzja, z uwagi na odwołania, stała się ostateczna dopiero 31 października 2022 r., więc po tej dacie można było podjąć kolejne kroki prawne.

– czytamy na stronie Częstochowy.

fot.czestochowa.policja.gov.pl

29 grudnia ubiegłego roku radni miejscy wyrazili zgodę na dokonanie darowizny, a Prezydent Miasta – po uprawomocnieniu się uchwały – wydał stosowne zarządzenie. Następnie przeprowadzono ustalenia z policją, co pozwoliło na przygotowanie wniosku do wojewody o wyrażenie zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości przez Skarb Państwa.

Przekazanie działki w trwały zarząd częstochowskiej policji otwiera możliwość realizacji planowanej inwestycji.

Miejsce przeznaczone pod nową siedzibę IV komisariatu wydaje się optymalne dla obsługi Zawodzia, Dąbia, Rakowa, Starego Miasta oraz Mirowa. W 2009 roku policjanci z „czwórki” zostali ulokowani w budynku przy ulicy Kopernika 38, czyli zdecydowanie dalej od rejonu ich działania.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj