Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Fundusze unijne do pozyskania w nowej perspektywie finansowej, ważne dla całego subregionu północnego

Facebook Twitter

Częstochowa od czterech lat należy do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, w ramach którego pozyskuje fundusze europejskie. Robi to najskuteczniej w kraju, chwalą się lokalne współpracujące ze sobą samorządy.

Fundusze unijne
fot.subregion-polnocny.pl

Fundusze unijne dla Częstochowy

Gminy szykują już projekty w ramach nowej perspektywy finansowej, a jak mówi prezydent Częstochowy, nasze miasto pełni w związku rolę lidera:

Krzysztof Matyjaszczyk: Poprzednia perspektywa to 105 mln euro, a przyszła perspektywa to 155 mln euro, a więc o połowę więcej do wydania tych, którzy tworzą naszym region północny województwa śląskiego, a więc miasto Częstochowę, powiat częstochowski, kłobudzki, myszkowski. Liczymy, że dzięki temu uda się jeszcze bardziej odpowiedzieć na te oczekiwania, które mieszkańcy zgłaszają. Szczególnie jeżeli to są oczekiwania związane z wszystkimi tymi obszarami, które są w sposób szczególny dostrzeżone w nowej perspektywie przez Unię Europejską, a więc green, ekologiczny transport, ekologiczne źródła ciepła.

Krzysztof Matyjaszczyk prezydent Częstochowy

Do pozyskania w nowej perspektywie finansowej jest 700 mln zł. Niektóre projekty będą realizowane tylko w danych gminach, inne – w każdej z nich:

Piotr Kołodziejczyk: Jeżeli chodzi o inwestycje rozproszone, to projekty, które będą na pewno w poszczególnych gminach realizowane i to się już dzieje, bo poszczególni włodarze już organizują spotkania z mieszkańcami. Mieliśmy już nabory na magazyny energii do instalacji fotowoltaicznych. Natomiast jeżeli chodzi o stricte tylko i wyłącznie projekty, które są realizowane wspólnie, czekamy na to, aby móc wspólnie zrealizować tzw. trasę wojewódzką, czyli trasę rowerową łączącą cały subregion częstochowski z następnym regionem, gdzie będziemy mogli przejechać rowerem z północy na południe.

Współpraca się opłaca, dodaje starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk. Nadal do głównych projektów realizowanych przez gminy członkowskie, należą działania proekologiczne:

Jerzy Zakrzewski: Idziemy w ekologię, czyli termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, centra przesiadkowe też niska emisyjność transportu zbiorowego, bo uruchamiamy trzy kursy w tym roku samochodów, które obsługują transport zbiorowy typowo gminne. No i ścieżki rowerowe, bo przecież trasa 609, którą przygotowujemy już na to zadanie poza tą pulą i tu mamy odcinek zaplanowany w naszej gminie ponad 8 kilometrów plus to, co już mamy wybudowane, czyli cały park i łącznik Zakrzewska-Sienkiewicza, gdzie tam też jest zaplanowana ścieżka rowerowa.

Jerzy Zakrzewski

W ramach tego partnerstwa między czterema powiatami członkowskie gminy skuteczniej pozyskują fundusze unijne. Mimo wspólnych działań każdy jest w stanie zrealizować też własne, pilne regionalnie zadania. Jakie inwestycje zamierza zrealizować Myszków?

Włodzimierz Żak: To jest centrum przesiadkowe i przebudowa dawnego budynku PKS na bibliotekę miejską z taką funkcją jednoczenia różnych środowisk. Patrząc na tę perspektywę, która teraz jest, to z jednej strony dokończenie tego, co nam się nie wszystko udało zrobić z poprzedniej perspektywy, w tle te negatywne zjawiska antysmogowe, pójście w kierunku ulżenia sobie samemu, mówię o gminie, ale również mieszkańcom, żeby można było pozyskiwać tańszą energię. Jak się patrzy na mapę rowerową naszych okolic z dawnego województwa częstochowskiego, to my jesteśmy tak troszeczkę zaniedbani pod tym względem.

Mówił o nowej finansowej perspektywie unijnej burmistrz Włodzimierz Żak.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj