Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Środki unijne: Subregion liderem w ich wykorzystywaniu. Jak je spożytkowaliśmy?

Facebook Twitter

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego jest krajowym liderem w pozyskiwaniu i wydatkowaniu pieniędzy unijnych. Środki unijne - co zrobiono, co będzie zrobione?

środki unijne
W Urzędzie Miasta podsumowano kwoty wsparcia udzielonego w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano możliwości, jakie niesie ze sobą kolejna perspektywa. fot. UM Częstochowa

Subregion wykorzystał 103% środków, dlatego dotację zwiększono o dalszych 15 mln zł. Gminy i Powiaty Subregionu inwestowały pozyskane środki głównie w gospodarkę wodno-ściekową, transport, odnawialne źródła energii, termomodernizacje czy rewitalizację obszarów zdegradowanych. Z funduszy unijnych wsparto również np. infrastrukturę przedszkoli i szkół branżowych.

W kolejnych latach do 2027 roku, ma to być blisko 700 mln zł do podziału między partnerów, gdzie dla Częstochowy jako lidera przypada 285 mln zł. Funduszy z Unii jest w nowej perspektywie o połowę więcej do wydania niż w poprzedniej. Premiowane będą zadania związane z green eko: odnawialnymi źródłami energii, ekologicznym transportem i źródłami ciepła czy ochroną bioróżnorodności i środowiska naturalnego. W ostatnich kilku latach samorządy naszego subregionu inwestowały pozyskane środki głównie w gospodarkę wodno-ściekową, transport, odnawialne źródła energii, termomodernizacje czy rewitalizację obszarów zdegradowanych. Z funduszy unijnych wsparto również np. infrastrukturę przedszkoli i szkół branżowych.

Środki unijne – jakie plany?

Wśród projektów planowanych do realizacji przez Częstochowę w ramach strategii rozwoju Subregionu Północnego są m.in.:
– Poprawa jakości kształcenia w częstochowskich szkołach zawodowych
– Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
– Budowa tras rowerowych na obszarze Subregionu Północnego (projekt zintegrowany)
– Meandry Warty
– Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
– Słoneczna Gmina II / Słoneczna Gmina III
– Podniesienie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych
– Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy ulicy Bardowskiego 23
– Termomodernizacja budynku przy ul. Rząsawskiej 48/58
– Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka
– Centra przesiadkowe na terenie Częstochowy
– Kompleksowa modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie w latach 2023-2030
– Projekty związane z modernizacją obiektów Muzeum Częstochowskiego
– Zakup minibusów elektrycznych dla Częstochowy

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj