Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Facebook Twitter

Do 20 września znów rodzice mogą starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. O tej formie wsparcia przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mały ZUS Plus ZUS, wnioski o Mama 4 plus

O zasiłek można się starać m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły do której uczęszcza nasze dziecko. Takie sytuacje mogą zdarzać się w czasie roku szkolnego w związku z epidemią koronawirusa.

Mogą z niego skorzystać rodzice, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8. roku życia. Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16. roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. 

Informuje mieszkańców Częstochowy rzecznik ZUS-u Beata Kopczyńska. Co ważne, zasiłku nie otrzymają rodzice, którzy mimo otwarcia szkół podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Również jeżeli nie pracują…

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u pracodawcy/ zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Należy pamiętać o tym, że świadczenie przysługuje w sytuacji, gdy jeden z rodziców może zapewnić dziecku opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. 

Informowała Beata Kopczyńska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w regionie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj