Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Co może pielęgniarka? O nowych kompetencjach tego zawodu

Facebook Twitter

Co może pielęgniarka? Lista uprawnień dla przedstawicieli i przedstawicielek zawodu systematycznie się wydłuża. - Kwestią niedługiego czasu będzie również orzekanie o niezdolności do pracy - usłyszeliśmy w czasie częstochowskiej konferencji.

O nowoczesnym pielęgniarstwie i wyzwaniach w tym zawodzie dyskutowano podczas specjalnej konferencji, którą przygotowała Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie. Przedstawiciele białego personelu podkreślali zmiany jakie nastąpiły w zawodzie pielęgniarzy i pielęgniarek. – Pielęgniarka ma wysokie kompetencje – mówiła dr Krystyna Mizerska, dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

Dr Krystyna Mizerska: Zwróciliśmy uwagę na podwyższenie rangi naszego zawodu i przedstawialiśmy kompetencje, jakie posiada nowoczesna pielęgniarka. Zwracaliśmy uwagę na odpowiedzialność zawodową, jaką ponosiła i ponosi każda pielęgniarka, każdy pielęgniarz udzielając świadczenia zdrowotne. Jak wiemy pielęgniarka, pielęgniarz, położna oczywiście, coraz więcej tych osób posiada wykształcenie wyższe, edukujemy pacjenta i jego rodzinę, wystawiamy recepty i oczywiście rozwijamy się naukowo. Jesteśmy koordynatorami  licznych badań klinicznych.

Co może pielęgniarka? Lista zadań się wydłuża

W skutecznym procesie leczenia liczy się nowoczesne podejście w opiece nad pacjentem. Kompetencje pielęgniarek ulegają stale rozszerzaniu, stawiane są przed tym personelem też zupełnie nowe zadania. Ocenia je Agnieszka Zalas, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej:

 Agnieszka Zalas: To ogromna szansa dla całego systemu opieki zdrowotnej z kilku aspektów. Po pierwsze poprawa jakości usług medycznych, po drugie poprawa dostępności do usług medycznych. Oczywiście poprawa też również prestiżu zawodowego pielęgniarek i położnych w Polsce, co przyniesie korzyści całemu systemowi, a tym samym poprawi jakość usług i pracę w zespołach interdyscyplinarnych. Mówimy tutaj o kompetencjach, które już pielęgniarki nabyły w styczniu 2016 roku, bo wtedy już pielęgniarki otrzymały możliwość realnego wystawiania recept oraz zleceń na wyroby medyczne, szeroką gamę produktów leczniczych, a także wystawiania skierowania na badania diagnostyczne.

Pielęgniarka dziś nie tylko rozwija się naukowo i wystawia recepty, ale często edukuje pacjenta i jego rodzinę. Dlatego konferencji towarzyszyło hasło: „Znam swoje kompetencje i potrafię je wykorzystać „.

Tomasz Czech: Począwszy od samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept, po również działania rehabilitacyjne i lecznicze. W przyszłości mówi się o tym, że skoro pielęgniarka może już samodzielnie wykonać badanie fizykalne, ordynować leki, wypisywać recepty, to kwestią niedługiego czasu będzie również orzekanie o niezdolności do pracy. To bardzo ważna kompetencja, na którą liczymy i na którą pracujemy w samorządzie.

Dodaje Tomasz Czech, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj