Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

BohaterON – zagłosuj na fundację z Częstochowy

Facebook Twitter

Częstochowska Fundacja Oczami Brata z nominacją do Nagrody BohaterOn. Zyskała ją decyzją Komitetu Organizacyjnego Nagrody im. Powstańców Warszawskich. Fundacja Oczami Brata znalazła się wśród piątki nominowanych w kategorii „Organizacja non-profit".

bohateron
fot. bohateron.pl

BohaterON – o głosy prosi fundacja Oczami Brata

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Decyzję o tym, kto zostanie laureatem, podejmie kapituła konkursowa i internauci. Po trzech laureatów w każdej z siedmiu kategorii wybierze skład składający się z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, czy przedstawicieli środowisk kombatanckich. Na podstawie głosów w każdej kategorii zostanie przyznany Złoty, Srebrny i Brązowy BohaterON. Z kolei internauci do 9 października mogą zagłosować na swoich faworytów.

Głosuj na swoich faworytów do wyróżnienia za pośrednictwem strony www.bohateron.pl

DLACZEGO BOHATERON?
Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

PAMIĘĆ
Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. W tym celu umożliwiliśmy każdej zainteresowanej osobie wysyłkę pocztówki, listu bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego. Przez siedem edycji kampanii do uczestników walk o stolicę napisano ponad 1 250 000 kartek! Od 2022 roku działa także strona internetowa www.dumnizpowstancow.pl, za pośrednictwem której zachęcamy do wyrażenia słów wdzięczności wobec Powstańców Warszawskich oraz zaangażowania w obchody rocznicy wybuchu Powstania.

By promować postawy patriotyczne i działania związane z propagowaniem wiedzy o historii Polski XX wieku, w 2019 roku ustanowiliśmy Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. W szczególnym roku 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego chcieliśmy zwrócić uwagę społeczeństwa na istotę opowiadania naszej historii przez nas samych – ponieważ inni zrobią to za nas – niekoniecznie utrwalając prawdę.

EDUKACJA
Ważną część naszej kampanii stanowi edukacja młodzieży szkolnej. Pokazujemy, że historia nie musi być nudna – jej treści można przekazać w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie. Dla uczniów organizujemy warsztaty wykorzystujące elementy edukacji pozaformalnej i spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego, a dla nauczycieli – wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – realizujemy seminaria, podczas których dzielimy się swoim doświadczeniem i receptą na niestandardową lekcję historii. Pedagodzy otrzymują od nas również gotowe konspekty zajęć do przeprowadzenia w szkole.

POMOC
Przez cały rok angażujemy się w pomoc skierowaną do bohaterów walk o stolicę. Wraz z coraz liczniejszym gronem wolontariuszy pomagamy Powstańcom Warszawskim w codziennych obowiązkach, koordynujemy pomoc medyczną, a także wspieramy materialnie tych, którzy tego potrzebują. Organizujemy internetowe zbiórki, finansujemy zakup i dowóz domowych obiadów, pomagamy w przeprowadzeniu drobnych remontów.

Czytamy o akcji na stronie www.bohateron.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj