Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

85 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 23. To bardzo potrzebna placówka szkolna w Częstochowie

Facebook Twitter

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 świętuje dwa okrągłe jubileusze. Placówka obchodzi 85-lecie, a Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 20-lecie istnienia.

Fot. Facebook: Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie

Instytucja dąży do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia na miarę jego możliwości psychofizycznych, dlatego zapewnia dzieciom i młodzieży szereg zajęć wspomagających.

Anna Iwańczak: Oprócz zajęć typowych, wynikających z rozkładu, jest szereg dodatkowych form wsparcia w naszej szkole. Są to zajęcia rewalidacyjne, te dodatkowe to również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia logopedyczne, włącznie z zajęciami wspomagającymi komunikację, zajęcia biofeedback, Tomatis, więc jest to bardzo szeroka oferta różnych dodatkowych zajęć i form wsparcia

– mówi nauczycielka Anna Iwańczak. Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju w tej szkole ma indywidualny program dla każdego podopiecznego i jego rodziny. Celem jest jednak dostosowywanie zajęć do aktualnych potrzeb ucznia:

Anna Iwańczak: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to pomoc i wsparcie udzielone dzieciom, tym najmłodszym, już od 1 roku życia – a nawet wcześniej. Jeżeli rodzice zgłaszają trudności w wychowaniu swojego dziecka, kierujemy ich do poradni psychologiczno-pedagogicznej do lekarza specjalisty psychiatry czy neurologa, którzy dookreślają ewentualną niepełnosprawność. Są to dzieci z grupy ryzyka niepełnosprawności. Wczesne wspomaganie to taka pomoc i wsparcie dla małych dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 obejmuje opieką nawet dzieci, które jeszcze nie osiągnęły wieku przedszkolnego. Celem działalności placówki jest też szeroka pomoc dla rodziców. Zawsze włącza się ich w proces rewalidacji i nauki:

Anna Krawczyk: Myślę, że z każdym rokiem uczymy się tego na nowo, ponieważ nasze dzieci się rozwijają, nauczyciele się szkolą, więc c roku możemy w inny sposób pracować, z nowymi doświadczeniami i z nowymi wyzwaniami. Dzieci systematycznie uczęszczają do filharmonii, chodzą też do kina, też na seanse cykliczne. Poza tym specjalistyczne zajęcia, czyli SI, logopedia, biofeedback i różne inne, które przystosowane są do każdego dziecka indywidualnie.

– dodaje rodzic Anna Krawczyk.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 lutego 2023