Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zgłoś dom do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zegar tyka

Facebook Twitter

Do 30 czerwca, czyli do końca tego miesiąca właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na zgłoszenie posesji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgłaszanie rozpoczęło się w lipcu zeszłego roku, przypominamy jak to zrobić.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, tzw. CEEB to baza, w której zbierane są informacje o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji:

  • dla istniejących budynków – 12 miesięcy (liczone od 1.07.2021 r.)
  • dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zgłaszający zreflektuje się, że nie złożył deklaracji zanim organ „poweźmie o tym informację”, może uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje w ramach tzw. czynnego żalu.

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
  • za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie miasta lub gminy lub wysyłając pocztą.

W deklaracji powinno się oznaczyć wszystkie źródła ogrzewania w budynku, eksploatowane oraz zainstalowane ale również nie używane oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 czerwca 2023