Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nowe obowiązki kominiarzy. Nie tylko szczotka i kula, teraz też laptop i zestaw pytań

Facebook Twitter

Więcej pracy dla kominiarzy, a do tego więcej informacji, których będzie od nas oczekiwał. Od 1 sierpnia kontrolujący stan techniczny przewodów kominowych, będzie pojawiał się u nas ze specjalną ankietą. Pytania dotyczyć będą wielu aspektów technicznych naszego budynku.

fot. Pixabay

Obowiązki kominiarzy. Szczegółowe pytania przy kontroli budynku

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstał przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Urząd podkreśla, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również obowiązek corocznej kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych. A tym właśnie zajmują się kominiarze.

Przy okazji kontroli, na nas teraz spocznie obowiązek zadania wielu dodatkowych pytań

– mówi Tadeusz Kominek, mistrz kominiarski.

Tadeusz Kominek: Artykuł 62 Prawa Budowlanego, który obowiązuje od 1994 roku, taką kontrolę nakazuje każdemu właścicielowi, zarządcy budynków. Teraz będzie to bardziej, że tak powiem, szczegółowe. Kontrola będzie polegała nie tylko na sprawdzeniu przewodów kominowych, ale na tzw. inwentaryzacji. Każdy budynek, łącznie z wielorodzinnym, jednorodzinnym będzie musiał być w ciągu roku skontrolowany. Kominiarz, przychodząc na dany budynek, musi się zalogować do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dostanie swój login, swoje hasło. Będzie wszystko wiadomo. Kiedy kominiarz wszedł na budynek, co wykonał, kiedy opuścił budynek.

Wielu mieszkańców myli samo czyszczenie komina z przeprowadzeniem kontroli stanu przewodów

– dodaje mistrz kominiarski Piotr Mężyk. Kominiarze nie ukrywają, że nowy obowiązek to dla nich dodatkowa praca, choć jak równocześnie przypominają, sam obowiązek przeprowadzania kontroli istnieje już od wielu lat. O co teraz będą pytać w trakcie wizyty w domach?

Piotr Mężyk: Jeżeli chodzi o zakres, to jest bardzo szeroki. Musimy uzyskać dane: jaki to jest budynek, jego typ, ilość kondygnacji, jego kształt. Dodatkowo będziemy musieli spisać rodzaj urządzeń grzewczych, jakie są w tym budynku, czy tam była wykonana termomodernizacja. Także zakres tych pytań będzie dość obszerny.

Radio Jura: One są precyzyjne, te pytania trzeba dodać. Jakąś wiedzą trzeba dysponować.

Piotr Mężyk: Dlatego też warto się przygotować do takich kontroli i przed taką kontrolą po prostu dogadać się czy tam z kominiarzem, czy z zarządcą, jakie dane by należało sobie przygotować.

Radio Jura: Jest gdzieś spis, jakie dane są potrzebne?

Piotr Mężyk: Są w tym kierunku wykonywane działania, żeby taką ogólną informację przygotować dla właścicieli i zarządców budynków, żeby się przygotować na taką kontrolę.

 

Nie jesteśmy od karania tylko od zbierania informacji. Ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo użytkowników

– mówią wprost kominiarze.

Piotr Mężyk: Żaden kominiarz chyba nigdy nie chciał nikogo karać. My mamy przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo właścicieli, użytkowników tych lokali i taka jest idea naszej pracy. Absolutnie nie, nie karamy. My możemy ewentualnie zwrócić uwagę na zagrożenia, bo to właściciel budynku jest też odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników. Więc my sprawdzamy podłączenia tych urządzeń grzewczych, czy są one prawidłowe, czy nie są uszkodzenia, czy nie występują spękania na przewodach kominowych. Czy głowica kominowa ponad dachem jest w stanie prawidłowym.

Zdarzają się sytuacje, że wychodzimy na przewody kominowe ponad dachem, oczywiście pod warunkiem bezpiecznego dojścia do tych przewodów, bo to też jest warunek naszej pracy, że trzeba bezpiecznie tę pracę wykonać i się okazuje, że elementy konstrukcyjne już tego komina są po prostu w takim stanie, że mogą zagrażać życiu użytkowników.

czad

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024