Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Rozmawialiśmy z naczelnikiem Wydziału Edukacji

Facebook Twitter

Ponad 300 absolwentów szkół podstawowych z Częstochowy nie wie je jeszcze do jakich szkół średnich trafi. Mimo, że 2 sierpnia placówki z naszego miasta ogłosiły ostateczne listy przyjętych, to z ponad 3 tys. uczniów, którzy wpisali się do elektronicznego systemu rekrutacyjnego, tylko 2700 trafiło do konkretnych klas.

Gdzie zagubiła się reszta i z czego wynika ta różnica? O to pytamy w Wydziale Edukacji:

Cały czas uczniowie, którzy są poza systemem, to pewnie są sytuacje, w których uczeń złożył podanie wraz z oryginałem świadectwa do szkoły, która była jego wymarzoną, a np. nie ma wystarczającej liczby punktów. Na tym etapie rozmów z dyrektorami prosiłem, żeby wszyscy dyrektorzy po ostatecznym zweryfikowaniu list, podejmowali decyzje, jeśli chodzi o przyjmowanie dzieci, żeby liczba wolnych miejsc znikała. To nie jest tak, że dzieci nagle wyjechały z Częstochowy, chociaż pewnie zdarzają się pojedyncze przypadki, że jednak w swojej miejscowości macierzystej poszły do szkoły ponadpodstawowej lub rodzice wyjechali, ale to jest promil tej całej sytuacji. Większość uczniów cały czas czeka

– wyjaśnia Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji. Dla ósmoklasistów magistrat w tym roku przygotował 1404 miejsca w liceach. Ta liczba okazała się nie wystarczająca, bo chęć nauki w „ogólniakach” zgłosiło więcej osób niż przypuszczali urzędnicy:

W zeszłym roku było 51% dzieci po podstawówce, które chciały iść do liceum. W tym roku jest 57%. Dlatego zdecydowaliśmy o otworzeniu dwóch nowych oddziałów w licach ogólnokształcących w V LO i w VIII LO. Natomiast liczba wolnych miejsc jest na pewno wystarczająca, jeśli chodzi o wszystkie szkoły ponadpodstawowe. Być okaże się, że jednak do wymarzonej szkoły szkoły jeden czy drugi uczeń się nie dostanie ze względu na wzrost progów punktowych w stosunku do lat poprzednich.

Jak mówił nam szef częstochowskiej oświaty w „Mickiewiczu” i „Samorządówce” miasto ma stworzyć dodatkowe klasy. A które z liceów podczas rekrutacji cieszyło się największym zainteresowaniem ósmoklasistów?

Największe zainteresowanie było w liceach typu: Biegański, Traugutt, Słowacki, Norwid, Kopernik z bardzo dużym Sienkiewicz, natomiast to, że prowadzimy taką politykę, żeby podnosić poziom kształcenia i wyniki kształcenia w tych liceach, w których wspomniałem – tam nie zdecydowaliśmy się na utworzenie nowych oddziałów. Ze względu na to, że i „Mickiewicz”, i „Samorządówka” budują sobie dopiero markę szkół – tam zdecydowaliśmy się na utworzenie nowych oddziałów, chociaż zainteresowanie w tych szkołach było spore.

Do kiedy ostateczną decyzję muszą podjąć ci uczniowie, którzy nie wybrali jeszcze szkoły ponadpodstawowej podczas rekrutacji?

Najlepiej, żeby mieli trochę wakacji, bo wiadomo, że uczniowie 8 klas ze względu na długi proces rekrutacji, żeby podjęli decyzje w najbliższym czasie. Prosiłem dyrektorów, żeby te miejsca, które już nie są wolnymi miejscami, żeby uzupełniali w systemie, żeby młody człowiek wiedział, do której szkoły może się dostać, gdzie są ewentualnie wolne miejsca. slaskie.edu.pl – to jest strona internetowa, gdzie też można sprawdzać, gdzie są wolne miejsca. Tak, żeby ten 8-klasista, zanim pójdzie do szkoły ponadpodstawowej, miał jeszcze trochę wakacji

– informował o przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Rafał Piotrowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Jak informuje Biuro Prasowe UM Częstochowy: W tym roku absolwenci szkół ponadpodstawowych najczęściej wybierali licea i technika. Najmniejszą popularnością cieszą się szkoły branżowe.

Spośród kandydatów, których wnioski zostały zaakceptowane 57% uczniów wybrało liceum, 36% – technikum, a 7% – szkoły branżowe I stopnia. Po zakończeniu rekrutacji 51% uczennic i uczniów przyjęto do liceów, 41% do techników, a 8% do szkół branżowych I stopnia.

Łącznie dla absolwentów ósmych klas w szkołach średnich na rok szkolny 2021/2022 przygotowano 2 994 miejsc w 101 oddziałach – 49 w liceach ogólnokształcących, 41 w technikach i 11 w szkołach branżowych I stopnia. W sumie do wszystkich typów szkół zakwalifikowało się 2 743 uczniów (nie zakwalifikowało się 185, pozostało więc 251 wolnych miejsc).

W czasie rekrutacji uruchomiono dwa dodatkowe oddziały – po jednym w V LO im. Mickiewicza oraz w VIII LO Samorządowym.
W liceach ogólnokształcących na uczennice i uczniów czekało 1 434 miejsc (w sumie zakwalifikowało się tam 1 387; 47 miejsc pozostało więc wolnych); w technikach – 1 230 (zakwalifikowano 1 127; 103 pozostały wolne); w branżowych szkołach I stopnia – 330 (zakwalifikowano 229 osób, 102 miejsc jest wolnych).

Teraz trwa rekrutacja uzupełniająca. Do 5 sierpnia uczennice i uczniowie mogli składać wnioski o przyjęcie na wolne miejsca w wybranych szkołach. Wyniki postępowania uzupełniającego będą podane do publicznej wiadomości 16 sierpnia.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 29 maja 2023