Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zabezpieczają śmiertelne pułapki. Będzie bezpieczniej na mostach, wiaduktach i estakadach

Facebook Twitter

Sytuacja od pewnego czasu się poprawia, dzięki inwestycjom Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, ale wciąż to bardzo niebezpieczne miejsca. Chodzi o prześwity między mostami. Zazwyczaj pędząc autostradami, ich nie zauważamy, ale pomiędzy pasami są szpary i warto o tym pamiętać. Czasami kilkudziesięciocentymetrowe a czasami kilkumetrowe. I jak życie pokazuje, mogą być one śmiertelną pułapką.

Do tragicznych i śmiertelnych wypadków na mostach dochodziło także w naszym regionie. We wrześniu 2018 roku mężczyzna chcący pomóc kobiecie, która miała kolizję na drodze ekspresowej w Pogórzu, w nocy nie zauważył, że na moście pomiędzy pasami jest metrowej szerokości szczelina. Przechodząc przez jezdnie, spadł z 10 metrów, poniósł śmierć na miejscu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w całym kraju zabezpiecza takie miejsca. W ubiegłym roku zamknięto prześwity na 42 obiektach. Teraz takie prace zostaną przeprowadzone na blisko 200. Właśnie otwarto oferty złożone w przetargu na wykonanie tych prac.

Zgłosiły się dwie firmy. Gramar z Lublińca zaoferowała wykonanie podstawowego zakresu zamówienia za 5 472 303,21 zł a dla zamówienia objętego prawem opcji za 4 970 396,79 zł. Natomiast Tioman Group z Ostaszewa odpowiednio 6 293 722,02 zł (za wykonanie podstawowego zakresu zamówienia) oraz 4 898 329,80 zł (dla zamówienia objętego prawem opcji).

Na których drogach zabezpieczone będą obiekty?

Do zabezpieczenia w podstawowym zakresie przewidziano 111 prześwitów. Najwięcej, bo aż 89 obiektów zostanie zabezpieczonych na autostradzie A1, zaś na autostradzie A4 będą to 22 obiekty. Przewidzieliśmy również, w ramach opcji, do realizacji kolejne 82 obiekty. Z czego 6 zlokalizowanych jest na A4, 38 obiektów na S1, 9 obiektów na S52, 1 obiekt na S86 w Katowicach nad ul. Hallera, 3 obiekty na DK44 (w Mikołowie i Bieruniu Starym), 2 obiekty na DK46 w Lubecku, 5 obiektów na DK78 w Siewierzu, 3 obiekty nad DK81 (w Mikołowie, Pawłowicach i Skoczowie), 4 obiekty na DK86 (w Będzinie, Grodźcu, Będzinie, Wojkowicach Kościelnych, Będzinie Łagiszy) 11 obiektów na DK91 (w Koziegłowach, Zabijaku, Siewierzu, Wojkowicach Kościelnych, Podskalu).

fot. GDDKiA

Formy zabezpieczeń prześwitów

Zabezpieczenie poziome przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci siatek przewidziano dla prześwitów o szerokości mniejszej lub równej 5 m, natomiast zabezpieczenie pionowe przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci osłon lub wygrodzeń ograniczających przestrzeń nad barierą poprzez wypełnienie tej przestrzeni siatką przewidziano dla prześwitów o szerokości większej niż 5 m.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do opracowania dokumentacji formalnej i projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń opinii, warunków i innych niezbędnych dokumentów i uzgodnień do realizacji inwestycji. Następnie na podstawie zaakceptowanej przez GDDKiA dokumentacji projektowej wykonana z należytą starannością roboty budowlanych.

Termin realizacji umowy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów, w zakresie podstawowym, powinno zostać wykonane do 21 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast w przypadku skorzystania przez GDDKiA z prawa opcji termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wynosi 28 dni od daty doręczenia wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Zakończenie robót dla zakresu podstawowego oraz objętego prawem opcji powinno nastąpić nie później niż 110 dni, licząc od dnia zaakceptowania przez GDDKiA prawidłowo opracowanej dokumentacji projektowej. W przypadku deklaracji wykonawcy, możliwe jest skrócenie okresu realizacji aż o 20 dni.

Na części mostów, wiaduktów i estakad w woj. śląskim jest już bezpiecznie

Po inwentaryzacji na sieci dróg krajowych w całym kraju zidentyfikowaliśmy w sumie 1537 prześwitów o szerokości min. 10 cm i łącznej długości 104,6 km. W sumie, na obiektach w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA, zamontowano kilkanaście tysięcy tabliczek ostrzegających przed możliwością upadku z wysokości. W województwie śląskim, około trzema tysiącami tabliczek, oznakowano 235 prześwitów o łącznej długości blisko 15,5 km. Następnie w 2021 r. wykonaliśmy zabezpieczania w 42 lokalizacjach. Zabezpieczono wtedy prześwity pomiędzy obiektami na autostradach A1 i A4 oraz na drogach ekspresowych S1, S52 i S86. Wartość tamtej umowy wyniosła około 1,4 mln zł.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 18 maja 2024