Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wybory parlamentarne 2023: Banery wyborcze w pasie drogowym – tylko zgodnie ze szczegółowymi przepisami, przypomina o tym MZD

Facebook Twitter

Im bliżej wyborów, tym więcej w Częstochowie plakatów wyborczych. To zwykły obrazek w czasie kampanii na naszych ulicach.

wybory parlamentarne 2023

Jednak nie zawsze materiały wyborcze są umieszczane prawidłowo. Zdarza się, że wiszą zbyt nisko, w miejscach do tego nieprzeznaczonych, lub ograniczają widoczność kierowców.

 Maciej Hasik: Regulacje, które dotyczą umiejscowienia reklam wyborczych w pasie drogowym czy w ogóle w przestrzeni miejskiej, wynikają w dużej mierze z przepisów ogólnokrajowych. Oczywiście one są na podwórku lokalnym dostosowywane do charakterystyki danego miejsca gminy. I tak umieszczanie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych podlega opłatom z tytułu zajęcie pasa drogowego, i one są uzależnione od kategorii danej ulicy, danej drogi. Także zasady umieszczania materiałów wyborczych. Gdzie można to zrobić, gdzie tego nie można zrobić.

MZD przypomina, że zasady umieszczania reklam wyborczych opisuje szereg zasad, udostępnionych zainteresowanym, mówi Maciej Hasik. Powinno to wyeliminować nieprawidłowości. Były jednak przypadki przewieszania plakatów, bo nie wszystkie reklamy przy ulicach były ulokowane prawidłowo.

 Maciej Hasik: Wcześniej, przed rozpoczęciem tego procesu kampanijnego było to dostępne już na naszej stronie. Także jest oddelegowany pracownik, który zawsze służył każdemu zainteresowanemu informacją i szczegółami. To wszystko, co wiąże się z wprowadzeniem takich materiałów wyborczych, powinno być także poprzedzone określonymi wnioskami. Od tego roku, od tych wyborów musi być załączony szczegółowy plan sytuacyjny na takich mapach, które są bardziej precyzyjne niż dotąd.

Ostatnie dni przed wyborami mogą przynieść jeszcze więcej banerów, plakatów i reklam, które kandydaci umieszczają w pasie drogowym. Warto pamiętać o zasadach, które wiążą się z bezpieczeństwem ruchu, tego powinny trzymać się komitety wyborcze. Reklamy nie mogą zasłaniać skrzyżowań, czy znajdować się na mostach i wiaduktach.

 Maciej Hasik: Są wyłączenia. One wynikają z lokalizacji w centrum miasta, tych kluczowych arterii, które powinny być wolne od reklam i tych, które dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazane koszty dodatkowe, ewentualne kary, to wszystko na naszej stronie, czyli stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, gdzie można zaznajomić się, na czym to polega, jakie warunki trzeba spełnić, by korzystać w sposób prawidłowy z przestrzeni miejskiej. Jest jasno i klarownie na stronie MZD opisane.

Informował Maciej Hasik, rzecznik w Miejskim Zarządzie Dróg.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj