Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

W województwie śląskim żyją bobry i to ile!

Facebook Twitter

Dwa tysiące bobrzych rodzin żyje na terenie województwa śląskiego. Z siedmiu tysięcy osobników najwięcej występuje w okolicach Częstochowy i Lublińca ale także Rybnika i Wodzisławia Śl. To dane z raportu opracowanego na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

fot. Pixabay

Bobry jeszcze sto lat temu były zagrożone wyginięciem, teraz ich obecność to dobra wiadomości dla środowiska – twierdzi Przemysław Skrzypiec, p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalnego Konserwatora Przyrody:

Powrót bobra to świetna wiadomości dla natury. Są mistrzami małej retencji. Ich działalność powoduje, że poziom wód gruntowych podnosi się, co znacząco zwiększa z kolei bioróżnorodność. Powstają naturalne rozlewiska, odnawiają się siedliska bagienne, szczególnie ważne w okresie, kiedy w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z niedoborem wody. W związku z tym, że bobry są gatunkiem chronionym, za szkody wywoływane przez nie w gospodarce rolnej i rybackiej wypłacane są przez skarb państwa odszkodowania. Zlecone przez nas badania wykazały, że nawet pomimo tak dużej liczebności, nie powodują one w naszym regionie istotnych szkód.

fot. Pixabay

Łukasz Zych rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach zauważa, że największa część populacji występuje na północy województwa. Są jednak też takie miejsca gdzie bobrów nie ma w ogóle.

Gdyby wziąć pod uwagę bobrzą gęstość zaludnienia, a więc ilość potwierdzonych stanowisk bobrów na 100 km kw. powierzchni , to zdecydowanie najbardziej „zabobrzonym” powiatem w naszym regionie jest miasto Sosnowiec. Autorzy inwentaryzacji doliczyli się tu aż 13 bobrzych rodzin. Z drugiej strony jedynymi trzema powiatami, w których nie potwierdzono żadnej bobrzej rodziny są miasta Katowice, Chorzów i Siemianowice Śląskie. Większość cieków wodnych w tych miejscowościach jest mocno uregulowanych, a ich brzegi zostały zabudowany w taki sposób, że bobry nie mogą drążyć tu nor ani budować żeremi. 

Niektóre przypadki występowania osobników bobra w miastach województwa śląskiego, o których informacje pozyskano z portali internetowych, podczas weryfikacji terenowej okazały się być osobnikami nutrii amerykańskiej.

fot. Pixabay

Inwentaryzacja została przeprowadzona na terenie wszystkich 17 powiatów ziemskich i 19 grodzkich województwa śląskiego. Kontrole prowadzone były w okresie od jesieni do wiosny przez 3 kolejne sezony. Badania uzupełniano kontrolami letnimi.
Inwentaryzacja terenowa polegała na odnajdywaniu czynnych stanowisk bobrowych. Były to miejsca, w których na brzegach wód występowały świeże, tegoroczne zgryzienia drzew i krzewów oraz świeże ścieżki bobrowe, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie żeremi i nor występowały zimowe magazyny żerowe (stosy zatopionych gałęzi, które służą bobrom, jako pokarm zimowy), gdzie żeremia były wyraźnie użytkowane przez bobry, a tamy były odnawiane bądź wybudowane w ostatnim czasie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj