Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Są nowe oznakowania rezerwatów przyrody w województwie śląskim

Facebook Twitter

W 13 rezerwatach przyrody w regionie ustawiono nowe tablice informacyjne. W sumie zamontowano 39 małych i 13 dużych tablic. Oznakowanie granic form ochrony przyrody jest nie tylko wymogiem prawnym, ale też jest pierwszym krokiem do skutecznej ochrony rezerwatu.

nowe oznakowania rezerwatów przyrody
Fot. RDOŚ Katowice

Nowe oznakowania rezerwatów przyrody

52 sztuki nowych tablic umieszczono w rezerwatach Góra Zborów, Segiet, Modrzewiowa Góra, Borek, Las Murckowski, Las Dąbrowa, Szachownica, Skarpa Wiślicka, Pilsko, Ruskie Góry, Bukowa Kępa, Kopce i Rotuz.

Są nowe oznakowania rezerwatów przyrody w województwie śląskim

Poza małymi, urzędowymi tablicami – z godłem państwowym i nazwą formy ochrony przyrody – w 8 rezerwatach przyrody stanęły duże tablice informacyjne, na których znajduje się mapa z wytyczonymi szlakami i zasady zachowania ujęte w formie czytelnych piktogramów. Takie tablice montujemy przy wejściach do rezerwatów w naszym województwie już od kilku lat z uwagi na ich przystępność dla turystów i tym samym lepsze rozumienie obowiązujących zakazów. Nowe, duże tablice informacyjne uzupełnione zostały również o QR kody, które odsyłają do filmów w serwisie YouTube. Filmy te stanowią jednocześnie dźwiękowy komunikat dla osób z niepełnosprawnościami wzroku

– podkreśla Przemysław Skrzypiec, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Koszt realizacji zadania wyniósł ok. 51 tys. zł. Oznakowanie rezerwatów przyrody zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach zadania „Oznakowanie: obszarów Natura 2000, granic stref ochrony ostoi gatunków oraz rezerwatów przyrody w 2023 r.”.

Pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach znajduje się 65 rezerwatów przyrody, tylko 31 z nich zostało udostępnionych do ruchu turystycznego po wyznaczonych szlakach.

Są nowe oznakowania rezerwatów przyrody w województwie śląskim

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj