Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nowy rezerwat przyrody w Kochanowicach, powstaje na terenie nadleśnictwa Herby

Facebook Twitter

Kochanowicki Grąd to nazwa nowego rezerwatu przyrody w woj. śląskim. Powstanie blisko Częstochowy, a będzie pierwszym od ośmiu lat rezerwatem tworzonym na naszym obszarze. Zdecydowała o tym Regionalna Rada Ochrony Przyrody.

rezerwat przyrody w Kochanowicach Kochanowicki Grąd 
fot. RDOŚ Katowice

Rezerwat przyrody w Kochanowicach

Zgodnie z nazwą 66. taki teren został wydzielony w Kochanowicach w pow. lublinieckim. To część nadleśnictwa Herby. To niejako uhonorowanie osoby naukowca, który przyczynił się do ochrony tych leśnych obszarów:

Przemysław Skrzypiec: Ustanowienie rezerwatu Kochanowicki Grąd będzie również niejako nawiązaniem do pamięci profesora Janusza Hereźniaka, który badał ten teren i w pewien sposób był również zwieńczeniem niewielkiej części jego ogromnego dorobku naukowego i terenowych. Nieżyjący profesor jako pierwszy bowiem zaproponował utworzenie na tym obszarze tej formy ochrony przyrody. Pamiętajmy, że pierwsze rezerwaty przyrody zostały utworzone już w latach 50. My dzisiaj je badamy, powiększamy i pracujemy na materii, która powstała dziesiątki lat wcześniej.

rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody w Kochanowicach, fot. RDOŚ Katowice

Mówi Przemysław Skrzypiec – Regionalny Konserwator Przyrody. Przyrodnicy chcą objąć rezerwatem wielogatunkowe lasy. Ochrona przyrody to zawsze spojrzenie na ekologię pod kątem przyszłych pokoleń:

Przemysław Skrzypiec: Mamy szansę zostawić przyszłym pokoleniom naukowców, botaników czy również urzędników administracji, którzy będą zarządzać tymi formami ochrony przyrody, kolejny obiekt rezerwatowy pod ich opiekę i pieczę, czujemy i doceniamy tą historyczną chwilę i jednocześnie cieszymy się z tego przyszłego obiektu chronionego z uwagi na to, że ciągle mamy niedosyt tej ochrony rezerwatowej i zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo ważne są nowe obiekty rezerwatowe dla ochrony bioróżnorodności na terenie naszego województwa i również całego kraju.

Rezerwat przyrody w Kochanowicach, fot. RDOŚ Katowice

Stare lasy w rejonie Kochanowic to cenne przyrodniczo tereny zarówno dla flory jak i lokalnej fauny:

Natalia Zapała: Las tworzą również różnowiekowe dęby, których wiek przekracza często 140 lat, a także graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściastych jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin, takich jak czosnek niedźwiedzi, przetacznik górski, a także chronione gatunki storczyków. Z uwagi na walory przyrodnicze tego miejsca, realizowane było szczególne podejście do gospodarowania drzewostanami przez leśników.

Dodaje Natalia Zapała, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Członkowie Rady Ochrony Przyrody przy wsparciu Nadleśnictwa Herby oraz aprobacie Wójta Gminy Kochanowice, jednogłośnie zadecydowali o kształcie i przyszłości tego unikatowego fragmentu lasu w Kochanowicach.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj