Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Subregionalne porozumienie na rzecz lepszego gospodarowania odpadami, Urząd Miasta wyjaśnia

Facebook Twitter

Częstochowa wspólnie z okolicznymi gminami planuje stworzyć wspólny system gospodarowania odpadami. Ma to na celu wdrożenie lepszych sposobów selektywnego zbierania śmieci, a także ujednolicenie opłat za ich wywózkę.

Pierwsze kroki w tej sprawie magistrat już wykonał, a pomysł przegłosowała Rada Miasta.

Miasto Częstochowa będzie realizowało na rzecz tych gmin ich zadanie w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Mając na uwadze możliwości finansowania inwestycji proekologicznych w ramach nowej perspektywy finansowej funduszy unijnych na lata 2021-2027, związek gmin i powiatów subregionu północnego w porozumieniu z częstochowskim przedsiębiorstwem komunalnym podjął się realizacji zadania polegającego na budowie wspólnego systemu zagospodarowania odpadów

– tłumaczy Włodzimierz Tutaj – rzecznik UM. Wspólny system gospodarowania odpadów budowany ma być w dwóch etapach, wszystko w celu skuteczniejszego pozyskiwania unijnych funduszy:

Pierwszy zakłada podpisanie porozumień międzygminnych pomiędzy miastem Częstochowa a zainteresowanymi gminami, z wykorzystaniem obecnie posiadanej przez CZ P K, czyli spółkę miejską, infrastruktury technologicznej. Dotyczy to przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, wielkich gabarytów, gruzów i popiołów.

Wspólny system gospodarowania odpadami to mniejsze koszty dla gmin, a system utylizacji to kolejne z założeń porozumienia pomiędzy gminami:

Częstochowa i inne gminy będą mogły korzystać z najbliższej instalacji Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w celu zagospodarowania stosownych frakcji odpadów bez konieczności ogłaszania przetargu. Planowana jest budowa Subregionalnego Centrum Recyklingu, co mogłoby pomóc w stabilizacji kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów selektywnych. To jest przyszłość.

Decyzje dotyczące porozumień muszą podjąć jeszcze pozostałe gminy subregionu północnego zainteresowane współpracą na tym polu. Plany dotyczące wspólnego systemu wyjaśniał Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj