Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Stanowisko częstochowskiej Rady Miasta trafi do władz rządowych w Warszawie

Facebook Twitter

Na ostatniej sesji Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko wyrażające sprzeciw wobec łamania Konstytucji i dalszej dekonstrukcji ustroju demokratycznego Państwa. Radni prześlą uchwałę Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości.

Fot. esesja.tv

Stanowisko częstochowskiej Rady Miasta trafi do władz rządowych w Warszawie

Stanowisko dotyczy działań Ministra Edukacji i Nauki, Rzecznika Praw Dziecka i komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich, tzw. przepisów Lex Tusk. Uchwała została podjęta podczas ostatniego, czerwcowego posiedzenia 22 czerwca.

STANOWISKO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Decyzja Prezydenta o podpisaniu uchwały o powołaniu komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w polskim życiu publicznym wstrząsnęła społeczeństwem. Obnażyła bowiem z całą bezwzględnością to, czego świadkami jesteśmy od 2015 roku: stopniową zmianę relacji między siłą i prawem. Podpisując jawnie i jaskrawo niekonstytucyjną ustawę, Prezydent postawił kropkę nad „i”: to nie prawo ma, jak to się dzieje w demokracjach, ograniczać siłę, ale – jak w systemach autorytarnych – brutalna siła ma stać się prawem. Nie szanując własnej Konstytucji, otwarcie odchodzimy od szacunku dla sprawiedliwości, dzisiaj bronionej jeszcze przez niezależnych sędziów, zmierzając w stronę systemu, w którym nie liczą się istotne społeczne i etyczne wartości, a jedynie chęć uznania sprawowania władzy za jedyną cnotę i wartość społeczną.

Niedopuszczalne próby interwencji Ministra Edukacji i Nauki w zakres i wyniki badań uczonych skupionych w szkołach wyższych, skrajnie jednostronne i pozbawione tolerancji dla odmiennych przekonań i sposobów życia próby zarządzania szkołami podejmowane przez niektórych przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, działania Rzecznika Praw Dziecka nie mające nic wspólnego z wrażliwością, z jaką winno się do owych praw podchodzić, tłumienie niezależnych mediów, to kolejne, prócz naruszenia fundamentalnej zasady trójpodziału władz, przykłady niszczenia demokracji. Prowadzą nas one coraz bliżej granicy, po przejściu której nie będzie już demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, lecz jedynie brutalna i nie licząca się z niczym, prócz własnych interesów i ambicji, wola sprawujących władzę zabezpieczonych na wszelkie (także niemoralne) sposoby przed jej utratą. Towarzyszy temu lekceważenie samorządów, osłabianie ich roli decyzyjnej, obciążanie dodatkowymi obowiązkami bez przydzielenia adekwatnych środków finansowych, dystrybuowanie wysokich grantów głównie pośród organizacje związane z obozem władzy – wszystko to przyczynia się walnie do niebezpiecznego procesu psucia ducha obywatelskiego. Nie możemy nie przypomnieć złowróżbnego ostrzeżenia Monteskiusza, ojca i kodyfikatora nowoczesnej idei trójpodziału władz: „Trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, aby uczynić dobrego niewolnika”.

W tej sytuacji nie możemy dłużej milczeć. Trzeba mówić głośno o postępującym procesie wygaszania demokracji w Polsce i wezwać wszystkich ludzi dobrej woli do obrony tak mozolnie przez nas wspólnie, niezależnie od poglądów politycznych, wypracowanych od 1989 roku wartości demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024