Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Słoneczna Gmina w Częstochowie. Przedłużono nabór wniosków

Facebook Twitter

Przedłużony jest termin składania w Urzędzie Miasta ankiet dla osób zainteresowanych dotacjami na magazyny energii oraz montaż odnawialnych źródeł energii. To inwestycje dofinansowywane przez samorząd w ramach projektów Słoneczna Gmina II i III.

słoneczna gmina

Ankiety będą przyjmowane jeszcze do piątku 24 listopada przy ul. Śląskiej 3/5 w godzinach pracy magistratu. Zadania, które uzyskają dofinansowanie, mają doczekać się realizacji w Częstochowie od przyszłego aż do 2029 roku.

Słoneczna Gmina II dotyczy tzw. magazynów energii. Magazyn taki przechowuje to, co produkują panele fotowoltaiczne – tak aby z tej energii można było skorzystać w dowolnej chwili (np. w razie awarii, ale także po zmroku – gdy panele nie pracują). Dzięki magazynowi sprzęt elektryczny zasilany jest prądem z OZE dłużej, optymalizuje się zatem wskaźnik zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przekłada się to bezpośrednio na nasze oszczędności, daje większą niezależność od sieci energetycznej. Latem może w ogóle zapewniać dużą samowystarczalność, uwalniając nas okresowo od konieczności zakupu prądu od dystrybutora.

W ramach Słonecznej Gminy II magazyny energii będą instalowane w budynkach użyteczności publicznej, ale można też ubiegać się o dotację na ich zakup i montaż w prywatnych budynkach mieszkalnych. Łączne środki zaplanowane do rozdysponowania na dofinansowanie magazynów energii w Częstochowie to 30 mln zł. Cała wartość projektu sięga niemal 35,3 mln zł.

Dotacje Słonecznej Gminy III obejmą natomiast montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) – instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Będzie ponad 17,2 mln zł do podziału w ramach dofinansowania, a wartość całego projektu to 30 mln zł.

Obie edycje są na liście projektów towarzyszących Strategii Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030, więc będą finansowane z subregionalnej puli środków unijnych. Dokument został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektów można uzyskać w Firmie DOEKO Group Sp. z o.o. pod numerem tel.: 12 4464297 oraz w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem tel.: 34 3707356, 34 3707416.

Słoneczna Gmina Ankietę można pobrać TUTAJ

Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj