Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Środki unijne dla szpitala na Parkitce. Powstaną m.in. 3 nowe sale operacyjne o profilu onkologicznym

Facebook Twitter

Będą większe unijne środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Kwota dofinansowania została zwiększona o ponad 2,6 mln zł. Łącznie wynosi ponad 18 mln zł. Dzięki tym funduszom zostaną utworzone nowe trzy sale operacyjne o profilu onkologicznym.

fot. facebook.com/slaskie

Umowa została przekazana we wtorek (3.08) przez marszałka Jakuba Chełstowskiego na ręce dyrektora szpitala na Parkitce Zbigniewa Bajkowskiego:

Oprócz 21 – 22 mln, które są przeznaczone tylko na oddział chirurgii onkologicznej, oddział wybudzeniowy i 3-salowy blok operacyjny, o kolejnych 80-90 mln złotych przeznaczaliśmy i przeznaczamy na bieżąco, i do mniej więcej końca I kwartału będziemy przeznaczać na różne inne inwestycje. W międzyczasie – i to w czasie pandemii – zmodernizowaliśmy naszą centralną sterylizatornię, która była na krańcu wyczerpania.

To nie jedyna inwestycja prowadzona w tej chwili w szpitalu na Parkitce

– mówi Zbigniew Bajkowski

W tej chwili prowadzimy bardzo dużą inwestycję na 3. piętrze – to jest oddział gastroenterologiczny, na który pozyskaliśmy pieniądze z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. To jest około 6 mln złotych. 16 sierpnia otwieramy najnowocześniejszy akcelerator w zakładzie radioterapii. To jest kwota około 9 mln 400 tys. – 8 mln z ministerstwa, 1 mln 400 z budżetu województwa.

Około 12 milionów złotych pochłonie też program informatyzacji związany z przechowywaniem danych i prowadzeniem dokumentacji elektronicznej:

To jest możliwe, dlatego że mamy przychylność władz, które tymi pieniędzmi dysponują. Również jest to możliwe, dlatego że mamy personel, który jest w stanie to należycie wykorzystać. To będzie jeden z najlepszych szpitali w województwie śląskim w połowie 2025 roku – wtedy, kiedy będzie kończyła się moja kadencja. Taki jest mój cel. Ten cel jest aprobowany przez załogę, bez niej nie udałoby się tego zrobić.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie jest największym marszałkowskim szpitalem w woj. śląskim.

Koszt całkowity: Utworzenia 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

przed zmianą: 18 308 046,27 zł po zmianie: 21 417 463,93 zł

zwiększenie o 3 109 417,66 zł

Koszt kwalifikowalny

przed zmianą: 18 099 012,27 zł po zmianie: 21 208 429,93 zł

zwiększenie o 3 109 417,66 zł

Kwota dofinansowania UE

przed zmianą: 15 384 160,40 zł po zmianie: 18 027 165,42 zł

zwiększenie o 2 643 005,02 zł

W celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności zmodernizowany oddział oraz nowoutworzone sale operacyjne zostaną wyposażone w specjalistyczną aparaturę medyczną.

Projekt przyczyni się do poprawy efektywności całościowego procesu
leczenia pacjenta poprzez:

1) integrację POZ i AOS z leczeniem szpitalnym;

2) koordynację procesu leczenia w ujęciu wertykalnym (koordynacja działań między poszczególnymi świadczeniodawcami różnych szczebli opieki w oparciu o model zarządzania przypadkiem chorobowym) i horyzontalnym (koncentracja na pacjencie, a nie na chorobie);

3) zaakcentowanie roli lekarza POZ jako kierującego;

4) wzrost jakości i dostępności do diagnozy oraz terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych;

5) świadczenie usług medycznych z uwzględnieniem zasady wielospecjalistycznego podejścia;

6) zapewnienie koordynacji i kompleksowości procesu opieki na pacjentem w czasie, obejmującej nie tylko etap terapii, ale wszystkie etapy procesu medycznego, w tym profilaktykę, leczenie, kontynuację leczenia w warunkach ambulatoryjnych, rehabilitację, system wizyt kontrolnych;

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągniecie następujących celów:

-poprawa warunków leczenia;

-wzrost bezpieczeństwa i przeżywalności pacjentów (szybka diagnoza i wdrożenie leczenia);

-spadek ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych;

-spadek kolejek/ czasu oczekiwania na dane świadczenie medyczne;

-wzrost wykorzystania łóżek szpitalnych, skrócenie czasu hospitalizacji, poprawa wskaźnika przelotowości;

-kompleksowość i koordynacja procesu leczenia w ujęciu wertykalnym i horyzontalnym;

-wzrost skuteczności, efektywności i ekonomiczności świadczeń;

-spadek kosztów hospitalizacji/absencji pacjentów;

-poprawa stanu zdrowia populacji regionu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj