Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Akcja Chrońmy Rezerwaty. W Sokolich Górach i w rezerwacie Parkowe dotarły działania wojewódzkich przyrodników

Facebook Twitter

10 akcji informacyjnych na rzecz przyrody, 5 warsztatów dla uczniów, do tego setki rozmów, czy rozdanych ulotek. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zakończyła kampanię edukacyjną #ChronimyRezerwaty.

Akcja Chrońmy Rezerwaty
Mat. prasowy

Akcja Chrońmy Rezerwaty Przyrody

Akcja dotarła m.in. do rezerwatów Parkowe czy Sokole Góry na Jurze.

Natalia Zapała: W tym roku przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną #Chronimyrezerwaty, w ramach której zorganizowaliśmy zarówno akcje informacyjne w rezerwatach przyrody, m.in. w rezerwacie Sokole Góry oraz warsztaty przyrodnicze dla uczniów śląskich szkół, w których wzięło udział prawie dwustu uczniów. Potrzeba przeprowadzenia kampanii wynika z tego, że presja człowieka na rezerwaty przyrody jest coraz większa. Obserwujemy liczne przypadki naruszania zakazów w rezerwatach

– podsumowuje Natalia Zapała, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Mat. prasowy

Spotkania i działania w rezerwatach trwały od maja do września. W tym czasie przyrodnicy przypominali m.in. o właściwych zachowaniach na chronionych terenach zielonych:

Natalia Zapała: Do najważniejszych zakazów obowiązujących na obszarach rezerwatów przyrody należy zakaz wstępu do rezerwatów, w których nie zostały wytyczone szlaki turystyczne, zakaz wyprowadzania psów, zakaz zaśmiecania, zbierania grzybów, zakaz biwakowania oraz zakaz wchodzenia do jaskini bądź też wspinaczki skałkowej w miejscach do tego przeznaczonych.

Pracownicy RDOŚ wzięli też udział w kapitule XXIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego w Kłobucku, którego celem była szczególna ochrona jaka należy się rezerwatom przyrody.

Mat. prasowy

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj