Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Rusza nabór w programie „Przydomowa oczyszczalnia”. Można składać wnioski

Facebook Twitter

Sporym zainteresowaniem cieszyły się poprzednie edycje, dlatego urzędnicy WFOŚiGW przypuszczają, że ta również szybko się zakończy. Dzisiaj (2.04) rusza nabór do wznowionego programu "Przydomowa oczyszczalnia" prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Od 2 kwietnia można znowu starać się o dofinansowanie na inwestycje w miejscach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej

– mówił Tomasz Bednarek, dyrektor katowickiego oddziału WFŚiGW. To nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d.

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Budżet programu wynosi 4.000.000,00 zł. Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł. W poprzednich edycjach tego programu dofinansowanie otrzymało około 600 beneficjentów.

Przydomowa oczyszczalnia. Jak złożyć wniosek?

  • Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  • Pobrać, zapisać na dysku a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” – dostępnej w portalu beneficjenta.
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników do Biura Podawczego WFOŚiGW zlokalizowanym przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  • Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Więcej informacji: www.wfosigw.katowice.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj