Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

PUP ma pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na 33 tys. zł

Facebook Twitter

Częstochowski pośredniak ogłosił kolejne projekty mające aktywizować osoby bezrobotne. W tym roku przeznaczył na ten cel ponad 7 mln złotych. Nabór wniosków dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

Pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych

Pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych w Częstochowie

Obecnie można zgłaszać się do dwóch programów:

Katarzyna Golanowska: Pierwszy, trwający od 26 lipca, w ramach którego pracodawcy mogą składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota dofinansowania, o którą mogą się ubiegać nasi pracodawcy, to nawet do 33 000 złotych. Drugi nabór jest skierowany do osób bezrobotnych, trwa od 31 li9pca. Zapraszamy zatem osoby bezrobotne chcące otworzyć własną działalność gospodarczą. Mogą te osoby składać wnioski i ubiegać się o środki w kwocie do 30 tys. złotych.

Jak informuje Katarzyna Golanowska, p.o. zastępcy dyrektora PUP w Częstochowie, Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna projekt dla osób bezrobotnych, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą. Zainteresowani chcący ubiegać się o dofinansowanie muszą być zarejestrowani w urzędzie od minimum 7 dni. Można zgłaszać się od 31 lipca do wyczerpania środków finansowych:

Katarzyna Golanowska: Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku od 18 do 29 lat, zwłaszcza z grupy NET. To są osoby, które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą, samotnie wychowujące dzieci, opuszczające zastępczą, pochodzenia migranckiego lub osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na naszym rynku, tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. W tym roku maksymalna kwota wsparcia dla pracodawców wynosi 33 000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 26. lipca i potrwa do wyczerpania środków finansowych:

Katarzyna Golanowska: Do składania wniosków zapraszamy w szczególności tych pracodawców i przedsiębiorców, którzy zapewnią uczestnikom projektu możliwość zdobycia umiejętności lub kompetencji, w szczególności cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki, istotnych dla regionalnych, lokalnych specjalizacji. Chodzi o to, żeby uzgadniane były stanowiska deficytowe, zgodnie z barometrem zawodów na rok 2023 i związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi

– wyjaśnia Katarzyna Golanowska z częstochowskiego pośredniaka.

WNIOSEK

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy EFS+ wraz z załącznikami (wniosek wyłącznie na druku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – EFS+ dostępny jest w na stronie w zakładce: Dokumenty do pobrania/Pracodawcy i przedsiębiorcy/Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy EFS+) należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15, pok. 10, w godz. 7.30–14.00 lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych przyznanego limitu.

Środki wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych pozyskane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy Częstochowie dzięki realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.01 Aktywizacja zawodowa poprzez PUP.

Źródło: własne, PUP Częstochowa

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj