StartWiadomości

Rośnie zainteresowanie studentów z zagranicy przyjazdem do Częstochowy i studiami na Politechnice

To trzymiesięczne i dłuższe pobyty połączone z nauką i poznawaniem języka…

Ocenia Sebastian Goldsztajn koordynator z programu Erasmus+. Jak zauważają pracownicy uczelni, w rozwoju wymiany studenckiej nie pomaga trudna i w wielu zakątkach świata napięta sytuacja geopolityczna. Stąd zainteresowanie wyjazdami naszych studentów ciągle utrzymuje się na podobnym pułapie.

Dodaje Sebastian Goldsztajn koordynujący program Erasmus+ na Politechnice Częstochowskiej. Rozmawiał Mariusz Osyra. Szczegółów można szukać na stronie www.pcz.pl. Nabór na kolejny semestr planowany jest w lutym i marcu przyszłego roku.

Zostaw komentarz