Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Renowacja gniazd bocianów zakończona. Odnowiono 10 ptasich „domów”

Facebook Twitter

W kilku wsiach, miasteczkach naszego regionu przeprowadzona została renowacja gniazd bocianów. Zwierzęta wiosną wrócą do odnowionych gniazd, gdzie w dobrych warunkach będą mogły oczekiwać potomstwa.

Renowacja gniazd bocianów

Renowacja gniazd bocianów realizowana przez RDOŚ Katowice – została zakończona.  W 10 lokalizacjach w regionie przeprowadzane zostały zabiegi polegające na zabezpieczeniu miejsca gniazdowania bocianów. Dzięki tym działaniom ptaki będą mogły na wiosnę powrócić do bezpiecznych siedlisk i wyprowadzania lęgów.

Renowacja gniazd bocianów – RDOŚ wzięło to zadanie na siebie

Renowacje bocianich siedlisk polegają przede wszystkim na redukcji wieńca i przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w jego obrębie. W niektórych przypadkach konieczna była również wymiana platform i słupów pod bocianie gniazda.

 Bocian biały zakłada swoje gniazda w pobliżu siedzib ludzkich. Niektóre z nich mogą osiągnąć wysokość 2 m i ciężar nawet 1,5 tony, a jego waga zwiększa się wraz z opadami śniegu czy deszczu. W takim przypadku gniazdo może stanowić realne zagrożenie dla stabilności słupa, konstrukcji starego komina, czy też obumarłego drzewa. Konieczne jest zatem przeprowadzanie zabiegów ochronnych w obrębie gniazd, aby je „odchudzić”, zdejmując część nadbudowanego wieńca. Przewrócenie się słupa czy komina lub zapadnięcie się starego dachu jest jednoznaczne ze zniszczeniem siedliska, dlatego niezbędne jest podjęcie działań polegających na wzmocnieniu konstrukcji, na których bociany zbudowały swoje gniazdo

– mówi Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody.

default

 

Renowacja gniazd bocianów na ziemi częstochowskiej

Renowacje zostały przeprowadzone w miejscowościach Starcza, Kuźnica Kiedrzyńska, Cykarzew Północny, Kuźnica Wąsowska, Lelów (w pow. częstochowskim), Iwanowice Małe (pow. kłobucki) oraz np. w Siewierzu, Cieszynie i Rybniku.

Wybór gniazd wymagających remontu nie był przypadkowy i został poprzedzony inwentaryzacją siedlisk bociana na obszarze województwa. Działania ochronne objęły gniazda wymagające najpilniejszego zabezpieczenia m.in. zlokalizowane na słupach, gdzie stabilność została utracona (np. Cieszyn, Kuźnica Kiedrzyńska) lub na skorodowanych platformach (np. Iwanowice Małe).

W trakcie przygotowań do realizacji projektu konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących gniazd bociana białego w naszym regionie. Dlatego jeszcze w 2022 roku umożliwiliśmy gminom przekazywanie do nas informacji o gniazdach wymagających zabezpieczenia lub gruntownego remontu. Na tej podstawie ustaliliśmy priorytetowość przeprowadzania renowacji i wytypowaliśmy 10 lokalizacji, gdzie podjęcie tych działań jest najpilniejsze, tak aby bociany mogły powrócić do swoich siedlisk na wiosnę i bezpiecznie wyprowadzić kolejne lęgi. Jednocześnie zależy nam również na tym, aby osoby prywatne, które są w większości bardzo przychylne ptakom i u których często goszczą bocianie pary, miały wsparcie i pomoc instytucjonalną, ponieważ to najlepiej buduje zaufanie i wzajemny szacunek dla ochrony przyrody

– podkreśla Regionalny Konserwator Przyrody

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji do katowickiego RDOŚ zgłoszonych zostało w sumie 91 gniazd wymagających remontu znajdujących się w 50 gminach w województwie śląskim. Projekt będzie kontynuowany w 2024 r. Koszt renowacji, wymiany słupów wraz z platformami i zabezpieczenia oraz pielęgnacji gniazd, wynosi 71 tys. zł. Środki na realizację pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zdjęcia RDOŚ Katowice/ Taxus Arbor

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024