Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Rada Miasta Częstochowy. Sesja rady w Częstochowie

Facebook Twitter

Już dziś (14.09.) w południe rozpocznie się wrześniowa zwyczajna sesja Rady Miasta. Podczas jej obrad dokonana zostanie zmiana prognozy finansowej Częstochowy do 2037 roku.

Rada Miasta Częstochowy

Miejscy radni zwykle dokonują też poprawek w bieżącym budżecie Częstochowy.

Włodzimierz Tutaj: Jedną z istotnych zmian jest zapewnienie środków w budżecie na przyszły rok na realizację drugiego etapu przebudowy miejskiego stadionu piłkarskiego Raków, czyli Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie. To dołożenie środków jest niezbędne po rozstrzygnięciu przetargowym, w którym zabrakło ponad 700 tysięcy złotych w tych środkach, które wcześniej były zapewnione przez miasto. Tak więc, aby podpisać umowę z wykonawcą, niezbędne jest przeprowadzenie tej zmiany właśnie na sesji Rady Miasta.

Mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik z częstochowskiego magistratu. Podczas posiedzenia radni głosują w kwestii zamiany nieruchomości między Częstochową a Skarbem Państwa.

Włodzimierz Tutaj: Chodzi tutaj o budynek byłego Miejskiego Zarządu Dróg przy ulicy Popiełuszki. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli rządu miałby on być przeznaczony na projekt o charakterze kulturalnym. Natomiast miasto chciałoby pozyskać grunty na Skorkach, mające charakter działek inwestycyjnych, więc jest potrzebna zgoda Rady Miasta Częstochowy na dalsze negocjacje i ewentualnie podpisanie umowy w sprawie zamiany działek między miastem a Skarbem Państwa w tej sprawie.

Rozpoczęła się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta. Radni zdecydują m.in. o sprawach związanych z budżetem Częstochowy, o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Kiedrzyn oraz Dźbów, a także podejmą decyzje dotyczące ochrony pomników przyrody.

Włodzimierz Tutaj: Kwestia uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych rosnących w Parku Narutowicza w Częstochowie. Sprawa dotyczy dwóch klonów srebrzystych. Tu zabiegi pielęgnacyjne są niezbędne, ponieważ drzewa są umiejscowione blisko ścieżek spacerowych, a także w pobliżu Szkoły Podstawowej numer 22. I tutaj zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i kwestie kondycji zdrowotnej tych drzew wymuszają pewne prace, które muszą być przeprowadzone w niedługim czasie.

W sali sesyjnej magistratu częstochowscy radni ustalają m.in. wysokość opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego, podejmują decyzje dotyczące ochrony pomników przyrody. W porządku sesji znalazło się również głosowanie nad zmianami w budżecie miasta Częstochowy. Potrzebne jest większe wsparcie finansowe w oświacie.

Włodzimierz Tutaj: Najistotniejszą zmianą jest zapewnienie dodatkowej, bardzo wysokiej kwoty na potrzeby edukacyjne związane m.in. z pensjami nauczycielskim. To dowód na to, ile miasto Częstochowa musi dokładać do subwencjonowanych zadań oświaty. W tym roku będzie to około 150 milionów złotych. W czwartkowej sesji Rady Miasta jest także podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic Narcyzowej i Ludowej o powierzchni blisko 28 hektarów.

Informował Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta.

Rada Miasta Częstochowy – obrady można obserwować na żywo pod TYM linkiem 

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj