Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Plany GDDKiA na 2024. Jakie inwestycje drogowe czekają nas w tym roku?

Facebook Twitter

Drogowcy w regionie podsumowują prace remontowe i inwestycje budowlane w minionym 2023 roku. Najważniejsze przedsięwzięcia drogowe w naszym subregionie dotyczyły np. trasy DK91. Tutaj jeszcze czekają kierowców dalsze prace, podobnie jak w programie budowy obwodnic.

gddkia
fot. www.gov.pl/web/gddkia-katowice

GDDKiA – co w 2024 roku?

Co ważnego udało się zrealizować a co w planach na ten rok, wymienia Marek Prusak, rzecznik GDDKiA.

Marek Prusak: Przebudowany odcinek DK91 o długości pięciu kilometrów pomiędzy Nową Wsią a Zawadą. Wybudowanie chodnika o długości trzech kilometrów wraz z zatokami autobusowymi w ciągu DK42 na odcinku Parzymiechy-Grabarze. Zakończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DK 11 Sieraków-Ciasna, o długości niespełna pięciu kilometrów, czy też budowa chodnika wraz z zatokami autobusowej w ciągu DK46 w Przymiłowicach.

2023 był dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rekordowy pod względem inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także realizacji dużych zadań inwestycyjnych. Część prac remontowych będzie kontynuowana również w kolejnych miesiącach.

Marek Prusak: W budowie mamy prawie 17 kilometrów obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78 oraz jej drugi odcinek w postępowaniu przetargowym. 15 kilometrów przebudowy DK91 na odcinkach: Częstochowa, Nowa Wieś, Markowice, Brudzowice, Siedlec, Siedlec Duży, Koziegłowy. Prawie 15 kilometrów rozbudowy drogi krajowej 46 na odcinkach Janów – Lgoczanka oraz Lelów – Nakło.

Nie zabrakło powstałej nowej infrastruktury drogowej, inwestowano także w remonty istniejących odcinków dróg. Drogowcy w województwie mają jeszcze rozległe plany, a dokumentacja jest w dużej mierze gotowa.

Marek Prusak: Ubiegły rok to również ogłoszenie pierwszego przetargu na realizację obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78 o długości ponad dziewięciu kilometrów. To pierwsza obwodnica realizowana w ramach programu budowy „stu obwodnic”. Kolejną powinna być obwodnica Pradeł. Czekamy na aktualizację aneksu do programu inwestycji. Szacujemy, że do ogłoszenia przetargu powinno dojść w pierwszym kwartale tego roku.

Planami co czeka nas na wojewódzkich drogach, dzielił się Marek Prusak, rzecznik generalnej dyrekcji w Katowicach.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj