Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Plan zagospodarowania dla dzielnicy Kiedrzyn i dla Dźbowa

Facebook Twitter

Uchwalony został nowy plan zagospodarowania dla dzielnicy Kiedrzyn. Tematem zajęli się podczas ostatniego, czwartkowego (14.09.) posiedzenia miejscy radni.

Plan zagospodarowania

Plan obejmuje obszar o powierzchni prawie 30 ha. Zmiany wymusiło życie, bo zmienia się też charakter dzielnicy…- mówi Tomasz Jamroziński.

Tomasz Jamroziński: W pierwszym z wymienionych planów zawiera się osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane po północnej stronie ulicy Narcyzowej, które od 2003 roku jest sukcesywnie zabudowane w drodze uzyskanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomości związane funkcjonalnie z ulicą Ludową dotychczas zagospodarowane były dla funkcji mieszkaniowo-usługowej z towarzyszącą zabudową związaną z ogrodnictwem tu przede wszystkim szklarnie. Obecnie obserwowany jest kierunek przekształceń w kierunku funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Dźbów według zapowiedzi miasta ma objąć rejon ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej. Łącznie to ok. 12 hektarów na terenie tej dzielnicy. Chodzi o kwestie budowlane dla Dźbowa…

Tomasz Jamroziński: Przeznaczenie obszarów objętych przystąpieniem jest istniejąca zabudowa mieszkaniowa położona w granicach korytarzy ekologicznych oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona w sąsiedztwie autostrady. Ustalenia te wprowadzają zakaz lokalizacji, w szczególności nowych budynków mieszkalnych. O zmianę miejscowego planu w zakresie dopuszczenia nowych budynków mieszkalnych wnioskowali właściciele nieruchomości przy ulicy Karpackiej i ulicy Przyjemnej.

Czytaj także: 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj