Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Częstochowa: Powstanie plan ogólny miasta. Ma to zapobiegać rozlewaniu się zabudowy

Facebook Twitter

W Częstochowie powstanie ogólny plan miasta. To efekt tegorocznej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co to oznacza? 

Liczba mieszkańców Częstochowy, plan ogólny miasta
fot.Miasto Częstochowa

Plan ogólny miasta

To już za 3 lata studium przestrzenne zostanie zastąpione właśnie planem ogólnym. Rada Miasta w listopadzie przegłosowała przystąpienie do jego sporządzenia. Posłuży do uchwalania nowych planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

To spora rewolucja, bo według nowej ustawy, jeżeli dana inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarem objętym planem zagospodarowania przestrzennego, co do zasady gmina nie będzie mogła wydać decyzji o warunkach zabudowy. Ma to zapobiegać rozlewaniu się zabudowy. Plan ogólny musi zostać uchwalony obowiązkowo dla całego miasta do końca 2025. Wejdzie w życie w 2026.

plan ogólny miasta fot.czestochowa.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj